Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn systému řízení identit ve firmě 

    Vokálek, Vojtěch
    Předmětem diplomové práce je prozkoumat integraci systému správy identit se systémem řízení bezpečnosti informací na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu. Upozornit společnost na nedostatky a podat ...