Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnoceni investičního záměru vybrané firmy 

    Peterková, Marcela
    Cílem této diplomové práce bylo komplexní zhodnocení investičního záměru modernizace výrobní haly vybrané společnosti. V literární rešerši jsou popsány metody, které byly následně aplikovány pro samotné výpočty na základě, ...