Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

    Kováč, Matej
    Diplomová práca sa zaoberá priebehom zákazky spoločnosťou DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou strojov a strojných dielcov pre drevospracujúci priemysel a výrobou hydraulických lisov. ...