Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesů ve společnosti 

    Lindovská, Kristýna
    Diplomová práce se zaměřuje na optimalizace výrobních procesů ve firmě Witzenmann Opava s využitím Value Stream Mapping. Cílem práce je na základě analýzy současného stavu toku hodnot navrhnout vhodné optimalizace a zakreslit ...