Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt logistické koncepce se zaměřením na distribuci 

    Žamberská, Šárka
    Diplomová práce se zabývá návrhem logistické koncepce ve společnosti ROMEX s.r.o. V teoretické části jsou podrobně popsány východiska a základní pojmy dané problematiky. Současným stavem procesů a průběhem zakázky ve ...