Now showing items 1-1 of 1

  • Změny v motivaci a přístupu zaměstnanců Generace Y 

    Černý, Jiří
    Diplomová práce se zabývá zkoumáním motivací a přístupy zaměstnanců z pohledu generačního srovnání. Zaměřuje se konkrétně na Generaci Y, která se postupně bude stávat hlavní složkou generačního mixu na pracovištích. Metoda ...