Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení platební schopnosti podniku 

    Černá, Romana
    Diplomová práce se zabývá řízením platební schopnosti ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. Nalézt skrze analýzy jednotlivých složek pracovního kapitálu slabá místa ke zlepšení a zefektivnění jeho řízení, pozornost je věnována ...