Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Přichystalová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Truhlářství Roman Parolek, s. r. o. v průběhu let 2011 až 2014. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která slouží pro přiblížení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ustohalová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti v letech 2010 – 2014. První část práce popisuje teoretické poznatky, které jsou využity v praktické části práce. Druhá část práce obsahuje základní ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Vudková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané obchodní korporace PRAMOS, a. s. v letech 2010 – 2014. Prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů, zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy definuje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vénosová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá finančním a obchodním zhodnocením situace podniku Precheza a.s. a to zejména s využitím metody benchmarking. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, kde ta první je věnována zejména ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Micek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2011 – 2015. Teoretická část práce vymezuje postavení krajů v České republice, rozpočtovou soustavu, rozpočtovou skladbu, rozpočet kraje a ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí analýzy časových řad 

  Mlčochová, Lenka
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení výkonnosti firmy TIEFENBACH s. r. o. pomocí vybraných ekonomických ukazatelů v letech 2007 – 2014. Hodnoty ukazatelů budou uspořádány do časových řad a pomocí regresní analýzy ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti DBC AG, spol. s.r.o. a návrhy na zlepšení v problémových. Veškeré analýzy jsou zpracovány za pomocí metod finanční a strategické analýzy, mezipodnikového ...