Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt logistické koncepce se zaměřením na distribuci 

    Žamberská, Šárka
    Diplomová práce se zabývá návrhem logistické koncepce ve společnosti ROMEX s.r.o. V teoretické části jsou podrobně popsány východiska a základní pojmy dané problematiky. Současným stavem procesů a průběhem zakázky ve ...
  • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

    Škodíková, Adéla
    Diplomová práce se zabývá řízením průběhu zakázky výrobním podnikem. Výrobním podnikem byla zvolena společnost Presiza, zaměřující se na výrobu stavebních součástí především z hliníkových profilů. Práce se dělí na tři ...