Now showing items 1-4 of 4

 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Brožková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na motivaci a hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá stanovením základních pojmů z odborné literatury souvisejících s problematikou. V praktické části je provedena ...
 • Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Kotrle, Veronika
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat proces motivace a odměňování ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpném závodě Elektromotory Mohelnice. V teoretické části jsou popsány základní pojmy dané problematiky. Praktická ...
 • Motivace v podniku 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem diplomové práce je snaha o nalezení odpovědí na otázky, které budou zaměřeny hlavně na motivaci a stabilizaci zaměstnanců jedné nejmenované firmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a některé z nich i ...
 • Návrh strategie řízení obchodu ve společnosti 

  Polčíková, Lucie
  V mé diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie řízení obchodu ve společnosti. V první části se budu věnovat teoretickým poznatkům souvisejícím s maloobchodem. V druhé části představím společnost. Dále jsem ...