Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

    Konečná, Zuzana
    Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout změnu motivačního systému ve firmě CRV CZ. Pozornost je věnována analýze současného motivačního systému a jeho nedostatkům. Na základě teorických východisek a dat sesbíraných ...
  • Návrh změn konceptu motivačního systému v podniku 

    Beránková, Sylva
    Cílem diplomové práce je návrh změn konceptu motivačního systému ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. Nejprve je provedena studie teorie z personální oblasti a z oblasti motivace lidí. Na základě teoretických východisek ...