Now showing items 1-20 of 378

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Florek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením finanční situace podniku s využitím statistických metod k určení budoucího vývoje pro Střední odbornou školu ochrany osob a majetku s.r.o.. Teoretická část popisuje ekonomické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Skopalík, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného informačního systému firmy IES spol. s r. o. a návrhu změn. K posouzení IS a firmy se využívá metod SWOT a HOS 8. Na základě získaných výsledků těchto metod bude posouzen ...
 • Optimalizace plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Jiroutová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Porovnává jednotlivé možnosti plnění a jejich vzájemnou kombinaci. Analyzuje stávající variantu plnění u ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických osob 

  Kopečná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá volbou formy podnikání v případě fyzických osob. Jde o společnost s anebo bez spolupracující osoby, dále vstup další fyzické osoby do společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní ...
 • Marketingová komunikace podniku 

  Janča, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací internetového obchodu StarkGlass.cz. Jedná se o internetový obchod, sloužící pro prodej produktů značky StarkGlass. Jelikož jsem spoluzakladatel tohoto internetového ...
 • Návrh na snížení nákladů při vytváření nových pracovních míst v obchodní společnosti 

  Ontlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů, konkrétně pracovním poměrem a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je zaměřená na možnost finanční úspory při odměňování nového zaměstnance a využití ...
 • Výběr informačního systému 

  Štukhejl, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá výběrem optimálního informačního systému pro vybranou firmu. Práce obsahuje analýzu stavu firmy a jejího okolí, požadavky podniku a samotný výběr nejvhodnějšího informačního systému.
 • Podnikatelský plán společnosti na zpracování odpadu 

  Koubek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru k založení nové firmy na likvidaci odpadu. Obsahuje teoretická východiska nutná k sestavení podnikatelského záměru, z nichž se následně vychází v analytické ...
 • Klasifikace IT produktů a služeb určených pro řízení a správu kritických aktiv 

  Šimara, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Enterprise Asset Management (EAM). Jsou zde popsány důležité teoretické pojmy, koncepce a oblastni nasazení těchto nástrojů, proč jsou nástroje EAM užitečné a jaké ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Slezák, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom časti informačného systému v malom podniku. Obsahuje analýzu súčasného stavu podniku a jeho elektronického obchodu pre ktorý je informačný systém navrhnutý. Výsledkom tejto práce je návrh ...
 • Návrh marketingové strategie prodeje chiili produktů 

  Krmíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie vlastního fungujícího podnikatelského konceptu zaměřujícího se na zpracování chilli papriček. V práci se v jednotlivých částech zaměřím na analýzu ...
 • Podnikatelský plán pro založení pekárny 

  Kanderová, Petra
  Bakalárska práca je zameraná na vypracovanie podnikateľského plánu pre založenie malej pekárne Chlebík v Piešťanoch. Cieľom práce je reálne založenie pekárne v tomto prostredí a preniknutie na trh s kvalitným produktom, ...
 • Analýza poptávky a její využití pro budování konkurenceschopnosti firmy 

  Bradáčová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá analýzou poptávky firmy Apleg systems, s.r.o., která se zaměřuje na výrobu, prodej komponentů oplocení, poskytování služeb v podobě montáží a poradenství. Charakterizuje trh, na kterém firma ...
 • Vývoj programu na finanční analýzu firmy ve VBA 

  Klepárník, Roman
  Tématem této bakalářské práce je využití programovacího jazyku VBA při tvorbě pomocných aplikací pro obce. V této práci je popsána tvorba softwaru pro automatický výpočet finanční analýzy obce na základě výstupů z jejího ...
 • Návrh informačního systému pro automatizaci vybraných procesů 

  Mruškovičová, Timea
  Bakalárska práca pojednáva o problematike firemných procesov a ich automatizácii. Východiskom zadania je výsledok analýzy súčasného stavu firmy VEEM, s.r.o., jej firemných procesov, interných zdrojov, analýzy konkurencie ...
 • Návrh dílčí části informačního systému společnosti 

  Ševčík, Michal
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh informačného systému pre spoločnosť Ferno Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť informačný systém, ktorý spoločnosti zjednotí dáta do jednej aplikácie, zrýchli prácu s dátami ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Trojanová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti TEDOM a.s., v letech 2010-2014. Firma se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny ...
 • Posouzení finanční situace podniku TECHNOS, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Auxtová, Júlia
  Bakalárska práca je zameraná na posúdenie finančnej situácie firmy TECHNOS, a.s. pomocou časových radov, regresnej analýzy a hodnotenia finančných ukazovateľov za sledované obdobie rokov 2010 až 2015. Práca je rozdelená ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Říha, Václav
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti KPS Metal a. s. v období 2009 - 2014. V teoretické části práce jsou představeny vybrané finanční ukazatele a statistické metody potřebné pro realizaci finanční ...
 • Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci 

  Ondryáš, Marek
  Bakalářská práce se věnuje optimalizaci materiálových toků ve výrobní části společnosti XYZ s.r.o. Teoretická část práce se zabývá objasněním základních pojmů a metod, které se týkají materiálových toků v podniku. Hlavním ...