Show simple item record

Evaluation of Company Management and Proposals for its Further Improvement

dc.contributor.advisorKhateb, Fabiancs
dc.contributor.authorHořelková, Danielacs
dc.date.accessioned2021-11-12T14:22:19Z
dc.date.available2021-11-12T14:22:19Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOŘELKOVÁ, D. Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other92733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52175
dc.description.abstractDiplomová práce „ Hodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšení“ se zabývá problematikou komunikace managemetu se zaměstnanci. Cílem práce je rozpoznat klíčové problémy a navrhnout řešení pro jejich odstranění. V teoretické části je analyzován současný stav a dále je popsaná metoda pro hodnocení managementu společnosti. Tuto metodu následně v praktické části zrealizuji ve společnosti.Na závěr doporučím opatření, která by měla situaci v organizaci a postavení managemtu vůči zaměstnancům zlepšit.cs
dc.description.abstractThe thesis „The evaluation of the company management and suggestions for its improvements“ deals with the issues of the comunication between the management and employees. The goal of the thesis is to indicate the key problematic issues and suggest solution for its elimination. Current situation is analyzed in the theoretical part and it also contains the description of the method for the management evalution. This method is used in the company and described in the practical part. At the end of this thesis I recommend the solution how to improve the organization and behavior of the management to the employees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManagementcs
dc.subjectmanažercs
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectřízení organizacecs
dc.subjectmetody řízenícs
dc.subjectzaměstnacics
dc.subjectManagementen
dc.subjectmanageren
dc.subjectorganizationen
dc.subjectmanagement organizationen
dc.subjectcontrol methodsen
dc.subjectemployessen
dc.titleHodnocení managementu podniku a návrhy na jeho zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of Company Management and Proposals for its Further Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-02cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:34cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:22:18en
sync.item.modts2021.11.12 14:30:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKadlec, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: zodpovězeno Dr. Juřica: Jaké byly náklady při zavedení návrhů a jaké byly přínosy? - zodpovězeno Doc. Putnová: Čím jste přispěla svou prací zkoumané firmě? - zodpovězenocs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record