Show simple item record

The Financing of a New Manufacturing Building

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorKrálíková, Ivetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:40:27Z
dc.date.available2018-10-21T19:40:27Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKRÁLÍKOVÁ, I. Financování nové výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.cs
dc.identifier.other84086cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52180
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr financování. Dále jsou zde popsány možnosti, kterými lze daný investiční projekt financovat. V další části je před-stavena samotná společnost a posouzena její ekonomická situace. Dále už se práce sou-středí na samotný projekt. Cílem této práce je vyhodnotit po provedené finanční analýze projektu nejlepší možnost financování nové výrobní haly pomocí investičního úvěru. Tohoto cíle bylo dosaženo a zhodnocení je provedeno v závěru diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the evaluation of the investment project for the construction of a new production hall and find the best ways of financing. The introduction presents the methods that can be used to evaluate an investment project financing. It further de-scribes the options that can be used to finance the investment project. In another part of the pre-suspended in the company itself and assess its economic situation. Furthermore, it will work sou-ment of the project. The aim of this study is to evaluate after the finan-cial analysis of the project the best opportunity to finance new production hall using the investment loan. This objective was achieved and the evaluation is done at the end of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectinvestiční projektcs
dc.subjectúvěrycs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectstrojíren-stvícs
dc.subjectvodní turbínycs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectproject investmenten
dc.subjectloansen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectengi-neeringen
dc.subjectwater turbinesen
dc.titleFinancování nové výrobní halycs
dc.title.alternativeThe Financing of a New Manufacturing Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-03cs
dcterms.modified2016-02-09-08:15:39cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84086en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:32:10en
sync.item.modts2019.05.18 06:51:01en
dc.contributor.refereeOtýpka, Davidcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record