Recent Submissions

 • Lidé, moc a architektonické ideologie 

  Kristek, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Text analyzuje a klasifikuje některé současné myšlenkové proudy v architektuře a uvažování o veřejném prostoru a jejich genealogii cirka od 60. let minulého století.
 • Významné myšlenkové pozice a jejich zastánci v dějinách brněnské školy architektury 

  Obrtlík, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  During almost 100 years of architectural studies at the Brno University of Technology attended this scope number of extraordinary personalities. Many of these architects were advocates of original and pioneer theoretical ...
 • Obrat k obyčajnosti v premýšľaní súčasnej architektúry 

  Nováková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  The paper seeks to clarify the ambiguous relationship between architecture and ordinariness – more specifically how the architecture has been inspired by the ordinary. The reasoning behind this argument is that there are ...
 • Komunikativní přístup k plánování ve vybraných textech teoretiků 2. poloviny 20. století 

  Macoun, Milan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Tento text chce upozornit na význam Habemasovi komunikativní teorie, který v textech několika plánovačů 2. poloviny 20. století zanechal přímou odezvu či se nepřímo objevuje i v dalších. Forester v procesu komunikace ...
 • Tvorivosť v procese prezentácie architektonického dedičstva 

  Petrášová, Silvia (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Experts have been wondering to what extent the work of architects in monument restoration requires creativity and whether this task must be appointed to architects. There is also a conflict between monument preservation ...
 • Fenomén loftu vo filme 

  Peťovský, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  The aim of the text is to present my research, summary and analysis of selected loft spaces. This task raises an effort to characterize the loft space, presenting its airiness, excitement or a new metaphysical side. This ...
 • Biela 

  Rosinová, Liana (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  The identity of modern architecture seems inseparable from the whiteness of its surfaces. But why white? Why do we surround ourselves with white walls? The doctoral thesis deals with the phenomenon of white as a framework ...
 • Bourat se nemusí! 

  Guzdek, Adam (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Nádraží v Havířově bylo postaveno v letech 1964-1969 podle návrhu akademického architekta Josefa Hrejsemnou. Architekt při jeho výzdobě spolupracoval s brutalistním sochařem Václavem Urubou, který je autorem betonové ...
 • Trend vývoja železničných staníc 

  Dubeňová, Ľubica (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Dating back to the 1830s, railways were developed in Britain. The history of railway stations began with a transit station in which the reception area and the hall were separate buildings. This division of stations into ...
 • Vertikálne farmy 

  Kesanová, Michaela (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  We perceive more intensively that forms of our settlement as well as our livelihood methods are functionally incompatible with the limited natural resources of planet Earth. The concept of vertical farms offers new insights ...
 • Inventura stavění dříve a dnes 

  Bureš, David (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Hledání paralel vývoje urbanistické strategie rozvoje a revitalizace centra města v uplynulých 100 letech.
 • Utváření městského prostředí 

  Zhuravlyova, Yelena (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Ekologický stav životního prostředí ve městě se v současné době stává jedním z nejaktuálnějších problémů urbanistiky. V rámci řešení tohoto problému se od 60. let 20. století začaly v architektonické a urbanistické teorii ...
 • Zeleň průmyslových sídel - výzkum na Frýdlantsku v Čechách 

  Vokurková, Tereza (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  V posledním desetiletí zaniklo ve střední Evropě mnoho někdejších průmyslových podniků a tento trend stále pokračuje. V důsledku nové reorganizace hospodářství se zásadně mění vztah k pozůstatkům průmyslové doby. Mnoho ...
 • Potenciál záhrad a produkčných plôch v súčasnom meste 

  Adamková, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Green areas were an integral part of cities throughout the history. Productive garden, which represents an archetypal symbol of human livelihoods and connection between man and earth, has been disappearing from the urban ...
 • Revitalizácia budovy Slovenského rozhlasu 

  Bekeš, Štefan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  The topic of this contribution is the revitalization of the Slovak Broadcasting Building in Bratislava. The objective of this study is to seek a new functional use for the site and to integrate it into its wider surroundings ...
 • Typový rodinný dům v 70. letech 20. stol. a v současnosti 

  Děnge, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Dnešní záplava rodinných kolonií v příměstských lokalitách a vesnicích České republiky zrcadlí touhu po individuálním bydlení našich obyvatel jako naplnění celoživotního snu o spokojeném bydlení v zeleni, o realizování ...
 • Emergentné urbánne stratégie: Pravidlá rekonfigurácie města 

  Buš, Peter (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  A city as a complex phenomenon and an entirety of events, its communication flows (information and data telecommunication networks and their access points), energy, goods and materials distribution and movement of users ...
 • Faktory, na kterých závisí úspěch mobilních staveb pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  V posledních letech se o mobilních stavbách pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou anglicky nazývaných „emergency houses” začíná čím dál tím více mluvit. Zvyšující se počet enviromentálních problémů a světová ...