Now showing items 1-1 of 1

  • Lidé, moc a architektonické ideologie 

    Kristek, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
    Text analyzuje a klasifikuje některé současné myšlenkové proudy v architektuře a uvažování o veřejném prostoru a jejich genealogii cirka od 60. let minulého století.