Collections in this community

Recent Submissions

 • Sběr výkonnostních parametrů systému MES PHARIS 

  Oháňka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá sledováním automatizovaných úloh na integračních serverech a získání dat z těchto úloh. Další rovinou této práce je výkonnostní testování a z něj získat informace o vytížení hardwaru. Díky ...
 • Monitorování výkonnosti systému MES PHARIS 

  Ondráček, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním výkonnosti automatizovaných procesů vývoje a výkonnostním testováním systému MES PHARIS. Hlavní náplní práce je sběr dat o úlohách prováděných na automatizačních serverech DevOps ...
 • Platforma pro organizování amatérských kolektivních sportů 

  Láníček, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat Platformu pro organizaci amatérského kolektivního sportu s důrazem na lední hokej, kde jsou náklady neefektivní organizace pravděpodobně nejvyšší. Narozdíl od tradičních ...
 • Vysvětlující analýza šachových partií 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vysvětlující analýzu šachových partií. Tato analýza byla vytvořena na základě šachového programu (chess engine). Jelikož existuje mnoho kvalitních, volně dostupných a open-source ...
 • Webová vizualizace dat z chytrých zařízení v IoT 

  John, Petr
  Se stále rostoucím počtem chytrých zařízení roste i potřeba z nich data ukládat, agregovat a zpracovávat. Získaná data je poté nutné uživateli zpřístupnit efektivním způsobem, díky kterému bude schopný rychle a efektivně ...
 • Výpočetní metoda pro predikci a konstrukci stabilních proteinů 

  Kadleček, Josef
  Tato práce se soustředí na rozšíření výpočetního nástroje pro predikci mutací proteinů za účelem zvýšení jejich stability. Stabilizace proteinů je nezbytnou součástí návrhu léčiv, a jelikož experimentální vyhodnocení přínosu ...
 • Vývoj algoritmu pro automatické rozmísťování referenčních jednotek bezdrátového pozičního systému 

  Průdek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro automatické rozmisťování referenčních jednotek real-time lokalizačního systému. Tento algoritmus je určen pro RTLS firmy Sewio Networks. Součástí práce ...
 • Pokročilé testování hesel 

  Škuta, Matúš
  Cieľom tejto diplomovej práce je získať poznatky v oblasti zabezpečenia hesiel a následne ich využiť pri tvorbe nástroja na kontrolu hesiel. Dôraz je kladený hlavne na analýzu hádania hesiel. V tejto práci sú analyzované ...
 • Nástroj pro automatizovaný návrh ancestrálních proteinů 

  Štěpánek, Martin
  Stabilita proteinů je zásadní vlastností ovlivňující možnosti průmyslového použití proteinů. Tato práce se zaměřuje na vylepšení automatizovaného nástroje FireProtASR, který využívá rekonstrukci ancestrálních sekvencí pro ...
 • Detekce a klasifikace poškození otisku prstu s využitím neuronových sítí 

  Vican, Peter
  Cieľom diplomovej práce je naštudovať a navrhnúť vylepšenie súčasnej konvolučnej neurónovej siete pre klasifikáciu a detekciu ochorenia odtlačkov prstov. Vylepšením súčasnej konvolučnej neurónovej siete je zmena knižnice ...
 • Využití variačních autoenkodérů pro ancestrální rekonstrukci sekvencí 

  Kohout, Pavel
  Proteinové inženýrství je interdisciplinární vědní obor zabývající se návrhem vylepšených proteinů. Úspěšnou metodou využívanou pro návrh stabilnějších a aktivnějších proteinů je ancestrální rekonstrukce sekvencí. Tato ...
 • Zpracování jazyka C v prohlížeči na bázi .NET 

  Kužela, Michal
  Cílem této práce je umožnit programování v jazyce C uvnitř prohlížeče a to i v režimu offline. Zaměřuje se na technologie .NET a WebAssembly. Implementace proběhla ve frameworku Blazor WebAssembly. Důraz byl kladen na ...
 • Orchestrace modulů multitenantních systémů 

  Jeřábek, Filip
  Cílem práce je navrhnout a demonstrovat řešení alternativního převodu aplikace do multitenantní podoby spolu s jejím přesunem ze zákaznického serveru a nasazením na sdílený server firmy, která tento systém vyvíjí. Součástí ...
 • Identifikace elementů grafického uživatelského rozhraní pro robotický testovací systém 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy obrazovek grafického uživatelského rozhraní (GUI) pomocí konvolučních neuronových sítí (CNN) a metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém, který automaticky ...
 • Fúze radarových a vizuálních dat pro dálkový průzkum Země 

  Strych, Tomáš
  Cieľom práce je vygenerovať satelitný optický snímok v prípade jeho nedostupnosti. Takýto snímok je vygenerovaný z aktuálneho radarového snímku a za pomoci radarových a optických snímkov z minulosti. Zameranie práce cieli ...
 • Integrace, vizualizace a dolování z dat zemí světa 

  Dušek, Vladimír
  Tato práce se zabývá využitím otevřených dat o zemích celého světa, zejména dat v oblasti pokroku a kvality života. Cílem bylo navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro prezentaci těchto dat a dále využít získaná data ...
 • Aplikace posilovaného učení v řízení autonomního vozidla 

  Vosol, David
  Tato práce se zabývá problematikou posilovaného učení aplikovaného na úlohu autonomního řízení vozidla. Nejprve je probrána nezbytná teorie posilovaného učení, která je zakončena představením nejmodernějších aktor-kritik ...
 • Webová aplikácia pre výber sekvenačných primerov pre amplikónové sekvenovanie 16S rRNA 

  Jurča, Jan
  Hlavním cílem této práce byl návrh a implementace webové aplikace, která je, na základě uživatelské volby, schopna ohodnotit primerové páry určené pro 16S rRNA amplikonové sekvenování a zjednodušit uživateli výběr primerového ...
 • Ochrana firemních dat pomocí rozšíření do webového prohlížeče 

  Dvořák, Jan
  Tato práce se věnuje poskytnutí ochrany firemních dat uložených v úložištích typu SaaS. Oproti datům uchovávaným on-premise jsou tyto data vystavena dodatečným rizikům jak zevnitř tak i z vnějšku organizace. Hlavním rizikem, ...
 • Bezpečnost služby Testing Farm 

  Havlín, Jan
  Práce se zabývá bezpečností služby Testing Farm ve firmě Red Hat. Konkrétně jde o možnost neoprávněného využití testovacích strojů k jiným účelům, než jsou určené. Potřeba pro implementaci bezpečnostního systému pramení z ...

View more