Collections in this community

Recent Submissions

 • Detekce anomálií v obraze 

  Salvet, Lukáš
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií na průmyslových výrobcích. Hlavním požadavkem bylo, aby metoda vyžadovala v době konstrukce co nejméně dat s anomáliemi a aby byla snadno použitelná pro různé typy výrobků. V práci je ...
 • Sledování objektů pomocí radaru 

  Rafajová, Kateřina
  Cílem této práce je upravit algoritmus Gtrack od společnosti Texas Instruments tak, aby byl použitelný v rámci jiných projektů v programovacím jazyce Python. Výhodou by mělo být především přehledné zadávání parametrů ...
 • Systém pro přenos diagnostických dat z automobilu 

  Uhliar, Martin
  V tejto diplomovej práci je rozobraný návrh a taktiež implementácia na softvérovej a hardvérovej úrovni zariadenia, ktoré slúži na komunikáciu a získavanie diagnostických dát z riadiacej jednotky automobilu. Získané dáta ...
 • Developing Brain Computer Interface for Imagined Movements 

  Blašková, Barbora
  Rôzne poruchy a choroby mozgu postihujú približne každého šiesteho človeka a veľa z nich necháva na pacientoch trvalé následky. Téma mentálneho zdravia je čoraz viac dôležitá, keďže každý desiaty človek má diagnostikovanú ...
 • Vykreslování podmořských scén 

  Smutný, Martin
  Cílem této práce je vykreslení podvodních scén a světelných efektů typických pro takové scény interaktivně ve vysoké kvalitě. Práce se konkrétně zaměřuje na fyzikálně založené vykreslování oceanických vod, které mají ...
 • Extrakce informací z dokumentů 

  Janík, Roman
  S rozvojem digitalizace přichází potřeba analýzy historických dokumentů. Důležitou úlohou pro extrakci informací a dolování dat je rozpoznávání pojmenovaných entit. Cílem této práce je vyvinout systém pro extrakci informací ...
 • Vysvětlitelnost klasifikace živosti tváří 

  Mičulek, Petr
  Cílem této práce je analýza, vývoj a vyhodnocení vysvětlitelných systémů klasifikace živosti obličeje. Klasifikace živosti obličeje slouží jako bezpečnostní filtr vyřazující podvrhy před provedením rozpoznávání obličeje. ...
 • Vykreslování podmořských scén 

  Smutný, Martin
  Tato práce se zabývá vykreslováním realistických podvodních scén pomocí technik v reálném čase. Práce se zaměřuje na vykreslování oceanických vod, které mají komplexní a vysoce proměnlivé optické vlastnosti. Vykreslování ...
 • Prediktivní řízení ohřevu TUV a vytápění pomocí metod strojového učení 

  Necpál, Dávid
  Práca sa venuje vytvoreniu systému pre riadenie ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV) a vykurovania. Systém využíva metódy strojového učenia na predikovanie dát do budúcnosti - učenie a predikovanie opakujúcich sa rutín osôb ...
 • Vizualizace vodní hladiny 

  Kliš, Michal
  Cílem této práce je průzkum i implementace metod pro simulaci a vizualizaci rozsáhlých vodních ploch v reálném čase. Poznatky získané průzkumem jsou dále zužitkovány v implementaci konkrétní aplikace sloužící k simulaci ...
 • Emotion Recognition from Brain Electroencephalogram (EEG) Signals 

  Fritz, Karel
  Tato studie se zaměřuje na klasifikaci emocí z elektroencefalogramu (EEG). Kombinuje znalosti o fyziologii mozku (a emocí), s frekvenční analýzou, analýzou složitosti, zpracov- áním signálů a hlubokým strojovým učením (CNN, ...
 • Strojové učení z dat systémů pro detekci síťového průniku 

  Dostál, Michal
  Aktuální stav nástrojů pro detekci síťového průniku je nedostačující, protože tyto nástroje často fungují na základě statických pravidel a nevyužívají potenciál umělé inteligence. Cílem této práce je rozšířit open-source ...
 • Odvolatelný otisk prstu vzniklý procesem morfingu 

  Tilgner, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace, která bude schopná vygenerovat morfovaný otisk prstu zkombinováním vstupního otisku s vhodným syntetickým otiskem prstu z databáze tak, aby výsledný morf odpovídal odvolatelné ...
 • Mobilní aplikace pro správu servisních požadavků chytrých měst 

  Formánková, Klára
  Cílem této práce je ve spolupráci s firmou Logimic vytvořit mobilní aplikaci pro správu servisních požadavků v chytrých městech. Servisní požadavky reprezentují činnosti, které je ve městě třeba provést, přičemž za jejich ...
 • Evoluční optimalizace konvolučních neuronových sítí 

  Čoupek, Vojtěch
  Práce se zabývá problematikou komprese vah neuronové sítě pomocí techniky Weight-Sharing a~optimalizací parametrů této techniky pomocí nekonvenčních optimalizačních algoritmů. Důvodem optimalizace je snížení paměťové, ...
 • Centralizovaná směnárna kryptoměn s důvěryhodnými hardwarem 

  Sasák, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a analýzou centralizovanej zmenárne kryptomien, ktorá pracuje na platforme trusted computing. Aktuálne centralizované zmenárne fungujú na základe plnej dôvery používateľa v ...
 • Optimalizace zpracování klíčových indikátorů výkonu 

  Šulc, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací zpracování dat z IoT senzorů chytrých měst do podoby klíčových indikátorů výkonu (zkr. KPI). KPI jsou prostředkem pro monitorování velkého množství dat a vyjádření stavu výkonnostních ...
 • Systém pro pořizování a správu nových záběrů historických fotografií 

  Ryšavý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro správu historických fotografií a tvorbu jejich refotografií, tedy novodobých snímků focených ze stejného místa, jako byly foceny jejich historické předlohy. Totožné ...
 • Fingerprintingové útoky na anonymizační systémy 

  Krajči, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá fingerprintigovými útokmi v anonymizačných systémoch, najmä v sieti Tor. Takýto útok bol navrhnutý a vykonaný v prostredí reálneho sveta s cieľom ukázať dopad chýb, ktoré sa nachádzali v ...
 • Framework pro automatizované testování HW zařízení 

  Jeřábek, František
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací frameworku pro umožnění automatizovaného testování především hardwarových zařízení. Práce popisuje návrh životního cyklu testů, testovací sekvence a rozhraní pro možné ...

View more