Collections in this community

Recent Submissions

 • Detekce použití retušovacích filtrů ve snímku s obličejem 

  Kraváček, Adam
  Úprava snímku pomocí filtrů je jeden z nejjednodušších způsobů jak lze v dnešní době vylepšit jeho vlastnosti. Sociální sítě jako Instagram nebo Snapchat, zaměřené primárně na sdílení snímků, nabízejí svým uživatelům při ...
 • Automatizované testováni v FPGA 

  Valecký, David
  Cílem této práce je analyzovat testování procesorů vyvíjených firmou Codasip a~zjistit, které z testů je vhodné provádět s~využitím technologie FPGA. Dále je cílem navrhnout a~implementovat systém na vzdálené konfigurování ...
 • Tréninkový manažer pro iOS 

  Kondek, Ondrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie pre operačný systém iOS. Jedná sa o aplikáciu zameranú na zaznamenávanie fyzických aktivít používateľa, pričom dôraz je kladený na jednoduché zadávanie ...
 • Detekce dopravních prostředků v obraze a videu 

  Rozprým, Dalimil
  Cílem této práce je porovnání dostupných vícetřídních detektorů při detekci silničních vozidel na vhodně vytvořené datové sadě. Jako vícetřídní detektory byly vybrány neuronové sítě určené k detekci a klasifikaci objektů ...
 • Centralizované řízení kontinuální integrace 

  Abramov, Mikhail
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro integraci nástrojů CI/CD. Úkolem bylo prostudovat dostupné technologie a připravit aplikaci odpovídající zadaným požadavkům. Během implementace systému byly ...
 • Bezdrátové ovládání elektroniky mobilním/embedded zařízením s využitím WiFi 

  Marek, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém automatizované domácnosti s využitím Wi-Fi. Celý systém byl postaven na platformách Raspberry Pi a ESP8266, jako komunikační protokol byl zvolen CoAP. Výsledné ...
 • Monitorování celistvosti skupiny pomocí Bluetooth 

  Hodulík, Hynek
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která bude sloužit k vytvoření a následnému sledování skupiny lidí při sportu jako je cyklistika nebo turistika. Aplikace má za úkol informovat o ...
 • Jednoduše konfigurovatelný kontrolní kamerový systém pro průmyslové aplikace 

  Andrla, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit prototyp jednoduše konfigurovatelného kamerového systému, sloužícího ke kontrole výrobků na automatizované montážní lince. Práce je zvláště zaměřena na problematiku detekce LED. Detekována je ...
 • Analýza logů a utilizace hardware 

  Kuchyňka, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému k dlouhodobému monitorování stavu linuxových systémů umístěných v produkčním prostředí. Práce se zaměřuje zejména na situaci, kdy dané systémy nemají možnost odesílat ...
 • Informační systém pro swingovou taneční školu 

  Zavadil, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a následným vytvořením informačního a registračního systému pro swingovou taneční školu. Systém je vytvořen jako webová aplikace postavená na vývojové platformě Firebase. Pro implementaci ...
 • Analýza škodlivého šifrovaného síťového provozu 

  Dubec, Branislav
  Táto bakalárska práca sa venuje analýze škodlivej, šifroavnej sieťovej prevádzky pomocou metód umelej inteligencie. Riešením je vytvorenie systému pre detekciu bezpečnostných prienikov pomocou metódy detekcie analýzy. V ...
 • Detekce anomálií na základě stavu RQA systému 

  Lorenc, Jan
  Cílem práce je navržení a implementace modelu strojového učení pro detekci anomálií v systému RQA firmy Y Soft. Vzhledem k architektuře mikroslužeb se anomálií rozumí opakovaně nezvyklá délka zpracování požadavků jednotlivými ...
 • Profilování síťových entit pro zlepšení situačního povědomí 

  Bolf, René
  Mať dobré situačné povedomie je dôležitou súčasťou počítačovej bezpečnosti. Vedomosť o tom, čo sa v sieti nachádza, kde sa to nachádza a kto v sieti komunikuje dokáže pomôcť robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia pri vzniku ...
 • Metody dolování sekvenčních vzorů 

  Fekete, Martin
  Dolovanie sekvenčných vzorov je oblasť dolovania z dát so širokým využitím. V súčasnosti existuje množstvo algoritmov a prístupov k problému dolovania sekvenčných vzorov. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať ...
 • Odvozování pravidel pro mitigaci DDoS útoků 

  Jacko, Daniel
  Táto práca sa zaoberá DDoS útokmi, ich typmi a spôsobmi ich potláčania. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať algoritmus, ktorý by bol schopný odvodiť pravidlá pre blokovanie DDoS útoku. Pre túto úlohu bol zvolený ...
 • Využití získávání znalostí pro data z PDF souborů 

  Dvořáček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá extrakcí tabulek z digitálně vytvořených pdf a následným použitím získatých dat pro datovou analýzu. Použity jsou metody redukce dimenzí a shlukové analýzy. Hlavním obsahem je rozbor dostupných ...
 • Rozpoznávání a identifikace TLS spojení 

  Hejcman, Lukáš
  TLS je dnes nejpopulárnější šifrovací protokol používaný na internetu. Jeho cílem je poskytnout vysokou úroveň zabezpečení a soukromí pro komunikaci mezi zařízeními. Představuje však výzvu z hlediska monitorování a správy ...
 • Profilování síťového provozu pro mitigaci DDoS 

  Ligocká, Alexandra
  Cieľom tejto práce je stanoviť metriky pre detekciu \gls{ddos} útokov a stanovenie hraníc bežnej sieťovej prevádzky v danej počítačovej sieti na rôznej úrovni detailu. Na základe zvolených metrík a údajov o sieťových tokoch ...
 • Detekce mobilních aplikací pomocí profilů komunikace 

  Babic, Radovan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá JA3 a JA3S metódami digitálneho vytvárania profilov komunikácie mobilných aplikácií na základe TLS handshake medzi klientom a serverom. V práci je popísaná využitá metóda emulácie mobilných ...
 • Detekce škodlivých doménových jmen 

  Setinský, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o detekování uměle vygenerovaných doménových jmen (DGA). Vygenerované adresy slouží jako komunikační prostředek mezi útočníkem a nakaženým počítačem. Detekcí můžeme odhalit a vystopovat nakažené ...

View more