Collections in this community

Recent Submissions

 • Detekce tramvaje ve videu pomocí neuronových sítí 

  Golda, Vojtěch
  Tato práce se zabývá detekcí tramvají ve videu konvolučními neuronovými sítěmi. Jejich základní princip fungování je popsán. Je vytrénována řada různých architektur. Užitečnost výsledných modelů je následně porovnána. ...
 • Detekce tramvaje ve videu pomocí neuronových sítí 

  Golda, Vojtěch
  Tato práce se zabývá detekcí tramvají ve videu konvolučními neuronovými sítěmi. Jejich základní princip fungování je popsán. Je vytrénována řada různých architektur. Užitečnost výsledných modelů je následně porovnána. ...
 • Vláček řízený počítačem 

  Kolba, Zdeněk
  Práce na téma "Vláček řízený počítačem" se zabývá ověřením základního kontextu modelové železnice, pojmů a existujících standardů nebo zvyklostí jako základu pro následné zhodnocení možnosti návrhu řízení vláčku počítačem. ...
 • Mobilní demo Sound Run v Godot engine 

  Korniienko, Oleksii
  Cílem práce je vytvoření nové herní demo, ve které hraje zvuk důležitou roli. Výsledkem je hra typu runner, kde se hráč za pomocí zvuků vyhýbá neviditelným překážkám. Překážky jsou různého druhu a každá je reprezentována ...
 • Studie vkládání hardwarových trojských koní do procesorů 

  Šviková, Johana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na specifický aspekt kybernetické bezpečnosti, známý jako hardwarové trojské koně, což jsou zákeřné útoky integrované přímo do elektronických komponent. Práce začíná analýzou architektury ...
 • Multiagentní systém pro řízení subsystému Smart Home 

  Pločica, Peter
  V dnešnej dobe sú už technológie nevyhnutnou súčasťou prakticky každého človeka. Rozvoj v oblasti technológií viedol k vzniku inteligentných domácností, známe aj ako Smart Home. Vývoj v odvetví umelej inteligencie zapríčinil ...
 • Hraní stolní hry Stratego počítačem 

  Irovský, Dominik
  Tématem této práce je desková hra s neúplnou informací Stratego. Cílem je průzkum a zhodnocení dosavadních řešení hraní počítačem, návrh, implementace a testovaní vlastního řešení hraní počítačem. Pro vlastní řešení byly ...
 • Webová aplikace výuky hry na kytaru 

  Mikota, Michal
  Nástroje na výučbu hudobných nástrojov sú tu s nami už stovky rokov a podobne, ako všetko ostatné sa postupne prispôsobovali súčasnej dobe. Veľký počet týchto aplikácií je však príliš zložitý, mätúci a vo všeobecnosti pre ...
 • Vláček řízený počítačem 

  Kolba, Zdeněk
  Práce na téma „Vláček řízený počítačem“ se zabývá ověřením základního kontextu modelové železnice, pojmů a existujících standardů nebo zvyklostí jako základu pro následné zhodnocení možnosti návrhu řízení vláčku počítačem. ...
 • Webová aplikace výuky hry na kytaru 

  Mikota, Michal
  Nástroje na výučbu hudobných nástrojov sú tu s nami už stovky rokov a podobne, ako všetko ostatné sa postupne prispôsobovali súčasnej dobe. Veľký počet týchto aplikácií je však príliš zložitý, mätúci a vo všeobecnosti pre ...
 • Zobrazení objektů detekovaných dronem v brýlích Microsoft HoloLens 2 

  Osvald, Filip
  Drony se stávaji stále cennějšími v různých oblastech, jako je bezpečnost, řízení krizových situací a záchranné operace. Přenos dat a geografických informací zachycených drony k pozemnímu personálu však představuje významné ...
 • Multiagentní systém pro řízení subsystému Smart Home 

  Pločica, Peter
  V dnešnej dobe sú už technológie nevyhnutnou súčasťou prakticky každého človeka. Rozvoj v oblasti technológií viedol k vzniku inteligentných domácností, známe aj ako Smart Home. Vývoj v odvetví umelej inteligencie zapríčinil ...
 • Zobrazení objektů detekovaných dronem v brýlích Microsoft HoloLens 2 

  Osvald, Filip
  Drony se stávaji stále cennějšími v různých oblastech, jako je bezpečnost, řízení krizových situací a záchranné operace. Přenos dat a geografických informací zachycených drony k pozemnímu personálu však představuje významné ...
 • Přehled optimalizačních algoritmů inspirovaných přírodou 

  Jendrálová, Martina
  Cieľom tejto práce bolo preskúmať a porovnať účinnosť štyroch optimalizačných algoritmov inšpirovaných prírodou pri hľadaní extrémov funkcií na rôznych testovacích funkciách. Jednalo sa o algoritmus mačacej svorky, algoritmus ...
 • Informační systém pro správu geografických objektů 

  Feňko, Šimon
  Cieľom tejto semestrálnej práce je navrhnúť a implementovať informačný systém pre správu geografických objektov, ktoré budú vytvorené pomocou programovej knižnice Geovisto. V rámci práce by mal byť uživateľ schopný vďaka ...
 • Systém robotického ramene pro modelářské aplikace 

  Bruštík, Antonín
  Tato práce se okrajově zabývá problematikou průmyslových robotů, následně pak návrhem a sestrojením vlastního robotického ramena. Zahrnuje postup výroby v domácích podmínkách s použitím běžně dostupných součástek a levné ...
 • Procedurální generování faktorů strachu 

  Hundáková, Terézia
  Cieľom tejto práce je vytvoriť herné hororové demo v Unity s procedurálne generovaným prostredím a udalosťami. Práca skúma trh aktuálnych riešení, zaoberá sa teóriou strachu a herného vývoja. Ďalej popisuje do detailu ...
 • Integrace výpočetních zdrojů Amazon Compute Cloud do systému k-Dispatch 

  Kupčo, Patrik
  Cieľom tejto práce je zoznámiť sa zo službami platformy Amazon Web Services (AWS), v hlavnom rade so službou EC2, ktorá poskytuje výpočtové prostriedky prostredníctvom cloudu. Tak isto zoznámiť sa z aktuálnym riešením ...
 • Chytrá domácnost: učení rutin 

  Junák, Petr
  Tato práce se zaměřuje na návrh, vývoj a implementaci inovativního chytrého systému, který využívá data o spánkovém režimu uživatele a strojové učení pro inteligentní ovládání světel v domácnosti. Hlavním cílem je zlepšení ...
 • 2D plošinová hra v Unity 

  Fulla, Roman
  Cieľom tejto bakalárskej práce je podrobne analyzovať históriu a súčasný stav vývoja 2D plošinových hier. Za týmto účelom sú skúmané rôzne úspešné tituly a herné enginy používané v súčasnosti. Získané poznatky sú aplikované ...

View more