Collections in this community

Recent Submissions

 • Bezpečné a bezešvé sdílení dat 

  Višňovský, Michal
  Antivírové spoločnosti tvoria medzi sebou komunitnú sieť zdieľaných vzoriek. Zdroje informácií nie sú unifikované a existuje viacero typov princípu zdieľania. Jedným z nich je systém Sampleshare podľa Norman Sample Sharing ...
 • Webové rozhraní pro opravu automatického přepisu a tagovaní 

  Plhal, Jan
  Cílem této práce je návrh a implementace webové aplikace pro opravu automatického přepisu a anotace rádiové VHF (very high frequency) komunikace pilot-věž. Základní inspirací je ATCO2 anotační služba SpokenData firmy ...
 • Generátor testovacích dat pro databáze finančních technologií 

  Moresová, Eva
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením generátora testovacích dát pre databázy aplikácií z oblasti finančných technológií. Riešenie tohto problému bolo realizované ako rozšírenie a upravenie funkcionality existujúceho ...
 • Emulátor modemu pro akceleraci vývoje vestavěných zařízení 

  Sechra, Marek
  Úlohou této práce je seznámit čtenáře s rozmanitostí trhu a podpory jednotlivých modemů pro AT příkazy. Seznámit ho s používanými sítěmi  a s nimi související protokoly a uvést čtenáře do problematiky AT příkazů. Navrhnout ...
 • Pokyny pro bezpečné programování- React 

  Solich, Filip
  Tato práce se zabývá psaním bezpečných aplikací v JavaScriptové knihovně React. Cílem této práce je vytvořit příručku pro programátory, aby s její pomocí byli schopni detekovat části webových aplikací, které mohou být ...
 • Systémy syntaktických analyzátorů 

  Kunda, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie formálneho modelu nového gramatického systému, ktorý dokáže kombinovať niekoľko metód syntaktickej analýzy. Inšpiráciou k vytvoreniu gramatického systému boli kooperačne distribuované ...
 • Modularizace informačního systému pro festival 

  Hanes, Ján
  Práce studuje modularitu informačních systémů, jejich architekturu a princip vývoje modulů. Zaměřuje se hlavně na systém správy obsahu Drupal, který analyzuje v kontextu existujícího informačního systému pro správu lidských ...
 • Asynchronní zpracování úloh v projektu PCS 

  Pospíšil, Michal
  Projekt PCS je distribuovaná aplikácia. Z toho vyplýva, že potrebuje spôsob ako spúšťať akcie vo vzdialených inštanciách PCS. Cieľom tejto práce je vyvinúť minimálne životaschopné riešenie pre spúšťanie akcií cez REST API, ...
 • Návrh a implementace hry pro konzoli Nintendo Game Boy 

  Krejčíř, Štěpán
  Tato bakalářská práce čtenáře stručně seznamuje s kontextem, v jakém byla na trh uvedena přenosná herní konzole Nintendo Game Boy. Zaměřuje se na způsob vývoje pro tuto konzoli, uvádí vlastnosti konzole, které je důležité ...
 • Detekce živosti lidské ruky z multispektrálních snímků 

  Kľučiar, Adam
  Práca je zameraná na detekciu živosti z multi-spektrálnych snímkov dlane. V teoretickej časti je zhrnutá nutnosť zahrnutia tejto detekcie v biometrických systémoch a sú rozobrané viaceré metódy detekcie živosti, hardvérové ...
 • Framework for a Web Internet Service Implemented in Google Cloud Platform 

  Roshka, Andrei
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a naimplementovat rámcové řešení pro placenou internetovou službu a nasadit ho na cloudové služby poskytované Google Cloud Platform s nejnižší provozní cenou. Výsledná architektura ...
 • Aplikace pro statistickou analýzu ICS komunikace 

  Chimenti, Andrea
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace, sloužící ke statistické analýze síťového provozu v ICS (Industrial Control Systems) komunikaci. Práce se nejprve věnuje představení řídících systémů průmyslové komunikace ...
 • Algorithmic Evaluation of the Quality of Dactyloscopic Traces 

  Sloup, Ondřej
  Daktyloskopické stopy jsou jedním z klíčových aspektů biometrické identifikace. Reprezentují způsob, jakým lidé mohou ověřit svou identitu a být autorizováni. Nicméně je důležité ohodnotit, jestli daný otisk je validní a ...
 • Detekce anomálií v chůzi chodců 

  Pokorný, Ondřej
  Cílem práce bylo vytvořit systém pro detekci anomálií v záznamech chůze chodců. Jako základ aplikace použijeme již existující řešení pro extrakci souřadnic skeletu chodce OpenPose. Pro následnou detekci z hodnot souřadnic ...
 • Moderní knihovny pro programování grafických karet 

  Šuba, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je uskutočniť výskum v oblasti knižníc pre programovanie grafických kariet a vytvoriť sadu testovacích problémov s využitím týchto knižníc. Testovacie problémy pozostávajú z matematických ...
 • Analýza síťové komunikace IoT bran 

  Zbořil, Jan
  Současné brány internetu věcí jsou nejčastěji vyvíjené soukromými společnostmi. Toto tvoří základ pro proprietární software, o němž výrobci zveřejňují jen málo informací. Proto je pro získání znalostí o způsobů chování ...
 • Bezpečný a použitelný správce hesel 

  Haderka, Martin
  Přístupové údaje jsou nedílnou součástí uživatelů internetu. Jedná se o mechanizmus, který umožňuje prokázání se, že se jedná oprávněnou osobu a zároveň zabraňuje znežití osobních dat cizími uživateli. Počet hesel, který ...
 • Detekce, extrakce a měření délky záprstních kostí v rentgenových snímcích lidské ruky 

  Chalupnik, Alexandr
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace algoritmu pro detekci, extrakci a měření délky záprstních kostí v rentgenových snímcích lidské ruky. V úvodu práce je představen princip rentgenového záření a anatomie lidské ...
 • Detekce osob ve videozáznamu 

  Marek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace pro detekci osob ve videozáznamu. Jak aplikace tak detekce jsou implementovány v jazyce Python. Pro vytvoření aplikace je použita knihovna TKinter. Pro detekci je použita ...
 • Detekce, extrakce a měření délky záprstních kostí ve snímcích 

  Ulej, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat literaturu zabývající se tématikou rozpoznávání objektů (přesněji kostí) na snímcích. Dále shrnout existující řešení pro detekci a měření objektů ze snímků a navrhnout vhodný ...

View more