Now showing items 140-159 of 190

 • SDN řízené pomocí identity uživatelů 

  Holkovič, Martin
  Cílem této práce je propojení systému pro správu dynamických identit vyvíjený v rámci projektu Sec6Net s řízením SDN sítě. Pro řízení sítě je použitý kontroler Pyretic, který umožňuje tvorbu aplikací pomocí match-action ...
 • Serverový framework pro hromadné testování Android aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato diplomová práce se věnuje problematice vzdáleného ovládání Android zařízení pomocí Android Debug Bridge nástroje. Další podstatná část této práce je automatizované hromadné testování Android aplikací. Zaměřuje se na ...
 • Shlukování biologických sekvencí 

  Kubiš, Radim
  Jedním z hlavních důvodů, proč se proteinové sekvence shlukují, je predikce jejich struktury, funkce a evoluce. Mnoho současných nástrojů má nevýhodu ve velké výpočetní náročnosti, protože zarovnává každou sekvenci s každou. ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Jadrníček, Zbyněk
  Tato práce se zabývá problémem sémantické podobnosti slov v angličtině. Čtenář je nejprve informován o teorii shlukování slov podle významu, poté jsou popsány některé metody a nástroje související s tématem. V praktické ...
 • Simulace tekutin v reálném čase 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je simulace tekutin v reálním čase běžící na moderním programovatelným grafickým hardvéru. Práce začíná vysvětlením základních principů simulace tekutin se zaměřením na metodu Smoothed particle ...
 • Skládání HDR obrazu pro pohyblivou scénu 

  Martinů, Lukáš
  Diplomová práce se v úvodu zabývá zaznamenáním snímků s nízkým dynamickým rozsahem pomocí běžných zařízení s využitím vícenásobné expozice. Ústřední část je pak věnována skládání těchto snímků ve snímek s vysokým dynamickým ...
 • Sledování pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu 

  Strecha, Juraj
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu a implementací programu, který v pořízeném ultrazvukovém videozáznamu srdce sleduje pohyb srdečního svalstva. Odhad polohy sledovaných bodů počítá metoda optického toku. K utvrzení ...
 • Sociální síť pro kolektivní sporty 

  Adam, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové sociální sítě pro organizaci amatérských utkání v kolektivních sportech. Je implementována v jazyce JavaScript. Klientská část je napsána v aplikačním rámci AngularJS. Serverová ...
 • Software pro biometrické rozpoznávání duhovky lidského oka 

  Maruniak, Lukáš
  V mojej práci sa zaoberám úlohou rozpoznania ľudskej dúhovky zo snímku za pomoci použitia evolučných algoritmov . Práca sa v úvode zaoberá otázkou biometrie, jej významom a základnými pojmami , s ktorými sa v texte neskor ...
 • Software pro tvorbu rozvrhů 

  Bureš, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout software pro střední a základní školy, který bude sloužit k vytváření náhradních rozvrhů při zastupování pedagogických pracovníků. V současnosti sice existují podobně zaměřené programy, ...
 • Souběžné učení v koevolučních algoritmech 

  Wiglasz, Michal
  Kartézské genetické programování je druh genetického programování, ve kterém jsou kandidátní programy reprezentovány jako orientované acyklické grafy. Bylo ukázáno, že je možné evoluci kartézských programů urychlit použitím ...
 • Speech Analysis for Processing of Musical Signals 

  Mészáros, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je obohatit hudební signály charakteristikami lidské řeči. Práce zahrnuje tvorbu audioefektu inspirovaného efektem talk-box: analýzu hlasového ústrojí vhodným algoritmem jako je lineární predikce, ...
 • Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey) 

  Sladeček, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro správu času pro Android. Vychází z filosofie First Things First od Stephena Coveye. Snahou je navrhnout aplikaci, která pokryje co možná největší počet zařízení jako ...
 • Strojové učení v úloze predikce vlivu nukleotidového polymorfismu 

  Šalanda, Ondřej
  Tato práce prezentuje nový přístup k~predikci efektu nukleotidového polymorfismu v~lidském genomu. Cílem je vytvoření nového klasifikátoru, který kombinuje výsledky již existujících softwarových nástrojů. Tohoto konsenzu ...
 • Synchronization of DNS Records between LDAP Database and DNS Server 

  Bašti, Martin
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti uložení DNS dat v LDAP databázi a jejich oboustranné synchronizace s DNS serverem s využitím standardních technologií, paralelizace a jednoduché rozšiřitelnosti o podporu různých DNS ...
 • Systém pro detekci vlakových náprav a jejich číslování dle Mezinárodní železniční unie 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením systému, který by detekoval průjezd vlakového vagónu a očísloval jej dle Mezinárodní železniční unie. Na začátku práce jsou rozebrány využité metody pro správnou detekci průjezdu kola včetně ...
 • Systém pro marketingové šíření agendy on-line prodeje 

  Drdla, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu internetového prodeje. V úvodní kapitole definuje řešený problém, dále analyzuje konkurenční softwarové řešení a shrnuje jejich klady a zápory. Z těchto údajů ...
 • Systém pro pokročilé plánování 

  Horký, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro automatizované plánování rozvrhů zkoušek a přednášek. Návrh je přizpůsoben pro specifické potřeby Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického ...
 • Systém pro sdílení skenerů po síti 

  Richter, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření systému pro sdílení skenerů po počítačové síti. Systém je navržen pro rozhraní TWAIN a WIA na operačním systému Microsoft Windows a pro rozhraní SANE na linuxových systémech. ...
 • Systém pro správu simulátorů 

  Ragulin, Ievgen
  Tato práce pojednává o základech simulace letu a systémech pro vizualizaci a správu letových dat. Cílem práce je vytvoření systému pro správu simulátorů letadel, umožňujícího zobrazovat a kontrolovat současný stav simulátorů, ...