Now showing items 145-164 of 190

 • Skládání HDR obrazu pro pohyblivou scénu 

  Martinů, Lukáš
  Diplomová práce se v úvodu zabývá zaznamenáním snímků s nízkým dynamickým rozsahem pomocí běžných zařízení s využitím vícenásobné expozice. Ústřední část je pak věnována skládání těchto snímků ve snímek s vysokým dynamickým ...
 • Sledování pohybu srdečního svalstva v ultrazvukovém záznamu 

  Strecha, Juraj
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu a implementací programu, který v pořízeném ultrazvukovém videozáznamu srdce sleduje pohyb srdečního svalstva. Odhad polohy sledovaných bodů počítá metoda optického toku. K utvrzení ...
 • Sociální síť pro kolektivní sporty 

  Adam, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem webové sociální sítě pro organizaci amatérských utkání v kolektivních sportech. Je implementována v jazyce JavaScript. Klientská část je napsána v aplikačním rámci AngularJS. Serverová ...
 • Software pro biometrické rozpoznávání duhovky lidského oka 

  Maruniak, Lukáš
  V mojej práci sa zaoberám úlohou rozpoznania ľudskej dúhovky zo snímku za pomoci použitia evolučných algoritmov . Práca sa v úvode zaoberá otázkou biometrie, jej významom a základnými pojmami , s ktorými sa v texte neskor ...
 • Software pro tvorbu rozvrhů 

  Bureš, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout software pro střední a základní školy, který bude sloužit k vytváření náhradních rozvrhů při zastupování pedagogických pracovníků. V současnosti sice existují podobně zaměřené programy, ...
 • Souběžné učení v koevolučních algoritmech 

  Wiglasz, Michal
  Kartézské genetické programování je druh genetického programování, ve kterém jsou kandidátní programy reprezentovány jako orientované acyklické grafy. Bylo ukázáno, že je možné evoluci kartézských programů urychlit použitím ...
 • Speech Analysis for Processing of Musical Signals 

  Mészáros, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je obohatit hudební signály charakteristikami lidské řeči. Práce zahrnuje tvorbu audioefektu inspirovaného efektem talk-box: analýzu hlasového ústrojí vhodným algoritmem jako je lineární predikce, ...
 • Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey) 

  Sladeček, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro správu času pro Android. Vychází z filosofie First Things First od Stephena Coveye. Snahou je navrhnout aplikaci, která pokryje co možná největší počet zařízení jako ...
 • Strojové učení v úloze predikce vlivu nukleotidového polymorfismu 

  Šalanda, Ondřej
  Tato práce prezentuje nový přístup k~predikci efektu nukleotidového polymorfismu v~lidském genomu. Cílem je vytvoření nového klasifikátoru, který kombinuje výsledky již existujících softwarových nástrojů. Tohoto konsenzu ...
 • Synchronization of DNS Records between LDAP Database and DNS Server 

  Bašti, Martin
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti uložení DNS dat v LDAP databázi a jejich oboustranné synchronizace s DNS serverem s využitím standardních technologií, paralelizace a jednoduché rozšiřitelnosti o podporu různých DNS ...
 • Systém pro detekci vlakových náprav a jejich číslování dle Mezinárodní železniční unie 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá vytvořením systému, který by detekoval průjezd vlakového vagónu a očísloval jej dle Mezinárodní železniční unie. Na začátku práce jsou rozebrány využité metody pro správnou detekci průjezdu kola včetně ...
 • Systém pro marketingové šíření agendy on-line prodeje 

  Drdla, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu internetového prodeje. V úvodní kapitole definuje řešený problém, dále analyzuje konkurenční softwarové řešení a shrnuje jejich klady a zápory. Z těchto údajů ...
 • Systém pro pokročilé plánování 

  Horký, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro automatizované plánování rozvrhů zkoušek a přednášek. Návrh je přizpůsoben pro specifické potřeby Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického ...
 • Systém pro sdílení skenerů po síti 

  Richter, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření systému pro sdílení skenerů po počítačové síti. Systém je navržen pro rozhraní TWAIN a WIA na operačním systému Microsoft Windows a pro rozhraní SANE na linuxových systémech. ...
 • Systém pro správu simulátorů 

  Ragulin, Ievgen
  Tato práce pojednává o základech simulace letu a systémech pro vizualizaci a správu letových dat. Cílem práce je vytvoření systému pro správu simulátorů letadel, umožňujícího zobrazovat a kontrolovat současný stav simulátorů, ...
 • Systém pro záznam a opakování událostí pro zvukové systémy 

  Klobása, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro záznam a opakování událostí pro zvukové systémy. Úvodní část práce je věnována studiu zvukových systémů, jejich uživatelskému rozhraní a komunikačním protokolům, které jsou ...
 • Systém pro záznam streamovaného videa z IP kamer 

  Travěnec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřená na přenos multimédií v reálném čase z IP kamer. Jejím hlavním cílem je vysvětlit teoretické základy přenosu v reálném čase přes počítačovou síť a popsat vývoj nahrávacího systému. Tento ...
 • Temporální rozšíření pro PostgreSQL 

  Jelínek, Radek
  Tato práce se zabývá temporálním rozšířením databázového systému PostgreSQL. Čtenář se tu seznámí se stručným úvodem do temporálních databází, databázovým systémem PostgreSQL, návrhem rozšíření pro PostgreSQL a konkrétní ...
 • Time-Based Account Policies in FreeIPA 

  Láznička, Stanislav
  Tato práce se zabývá běžnými problémy časových politik, které jsou využívány v rámci procesu přihlašování uživatelů. Jsou rozebrána řešení v některých jiných současných systémech. Dále je čtenáři představen projekt pro ...
 • Tvorba panoramatických fotografií 

  Cacek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou automatického skládání panoramatických fotografií z jednotlivých snímků. Postupně rozebírá jednotlivé kroky algoritmů, a metody v nich používané, které jsou využívány při tvorbě panoramat. ...