Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba panoramatických fotografií 

    Cacek, Pavel
    Tato práce se zabývá problematikou automatického skládání panoramatických fotografií z jednotlivých snímků. Postupně rozebírá jednotlivé kroky algoritmů, a metody v nich používané, které jsou využívány při tvorbě panoramat. ...