Now showing items 1-8 of 8

 • Grafické rozhraní pro deskové hry na platformě Android 

  Kasper, Valter
  Práce prezentuje návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro deskové hry. Objektem zkoumání byly deskové hry a grafické efekty pro virtuální scénu deskové hry. Vypracovali jsme návrh uživatelských rozhraní ...
 • Poloautomatická segmentace obrazu 

  Horák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro tvorbu fotomontáží. Nástroj je postaven na metodách poloautomatické segmentace obrazu. Práce nastiňuje problematiku segmentace obrazových dat a výhody interakce ...
 • Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní 

  Pilát, Peter
  Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou ...
 • Prednasky.com - systém pro automatické zpracování přednášek 

  Černý, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému pro automatizované zpracování videí z přednášek. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Bash Framework, který je tvořen z několika oddělených atomických úloh. Na jeho vstupu je video, ...
 • Prototypování fotografické kompozice pomocí rozšířené reality 

  Palata, Petr
  Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, díky které by uživatel mohl vytvářet v něko- lika jednoduchých krocích zajímavé a realisticky ...
 • Rozpoznávání objektů a gest v obraze 

  Johanová, Daniela
  Tato práce je zaměřena na rozpoznávání gest ve videu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožnila pomocí obyčejné webové kamery rozpoznávání malého množství gest za účelem ovládání počítače. Pro tento účel bylo ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení technologií 

  Zapletal, Filip
  Tato práce popisuje systémy a uživatelská rozhraní pro dohled a řízení technologických zařízení. Čtenáři přibližuje základní přístupy k tomuto problému, běžně používané komunikační protokoly a existující uživatelské rozhraní. ...
 • Vizuální sledování objektu v reálném čase 

  Šimon, Martin
  Práce se zaměřuje na vizuální sledování objektu v reálném čase ve videu s důrazem na problémy vznikající při dlouhodobém sledování. Mezi tyto problémy patří především okluze, ať už částečná či úplná, a vizuální změny ...