Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické generování UML diagramu tříd 

    Brázdil, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro automatické generování UML diagramu tříd. Aplikace je koncipována jako webová služba, což umožňuje vzdálený přístup, ale především neustálou ...