Show simple item record

Framework for DNS Server Testing

dc.contributor.advisorMatoušek, Petrcs
dc.contributor.authorNovák, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:02Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:02Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationNOVÁK, M. Framework na testování DNS serverů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88773cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52220
dc.description.abstractTato práce se zabývá úpravami frameworku určeného pro testování DNS serverů. Framework je vyvíjen sdružením NIC.CZ a slouží především pro testování jejich DNS serveru Knot DNS. Cílem této práce jsou úpravy frameworku, které umožní jednodušší testování za pomoci tohoto frameworku, jako například: podpora více implementací DNS serverů, paralelizace testování, prvky dummy server a box-in-the-middle, rozdělení na více komponent a celková úprava stávajícího frameworku. Úvod práce je věnován autoritativním DNS serverům a základům testování. Zbývající část práce se zabývá stavem dosavadního frameworku a stavem a testováním upraveného frameworku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the modifications of the framework designed for DNS servers testing. Framework is developed by NIC.CZ association and is used primarily for testing the DNS server Knot DNS. The aim of this work are modifications of the framework that will allow simpler testing with this framework, such as: support for multiple implementations of DNS servers, parallel testing, components dummy server and box-in-the-middle, division into multiple components and overall modification of the existing framework. Introduction of thesis is dedicated to the authoritative DNS servers and to the foundations of testing. The remaining part of the thesis deals with the state of the existing framework and the state and testing of modified framework.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNScs
dc.subjectDNS frameworkcs
dc.subjectDNS servercs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectdnspythoncs
dc.subjectKnot DNScs
dc.subjectBINDcs
dc.subjectNSDcs
dc.subjectDNSen
dc.subjectDNS frameworken
dc.subjectDNS serveren
dc.subjecttestingen
dc.subjectPythonen
dc.subjectdnspythonen
dc.subjectKnot DNSen
dc.subjectBINDen
dc.subjectNSDen
dc.titleFramework na testování DNS serverůcs
dc.title.alternativeFramework for DNS Server Testingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:12cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88773en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:09:54en
sync.item.modts2020.06.23 10:28:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeGrégr, Matějcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Proč nejsou změny zaslány na GitHub?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record