Show simple item record

Biometric Liveness Detection for the Fingerprint Recognition Technology

dc.contributor.advisorDrahanský, Martincs
dc.contributor.authorBrabec, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:08Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:08Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBRABEC, L. Biometrická detekce živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88347cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52279
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na detekci živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstů. V první části této práce je popsána biometrie, biometrické systémy, rozpoznávání živosti a je navržena metoda pro detekci živosti, která je založena na spektroskopických vlastnostech lidské kůže. Druhá část práce popisuje a shrnuje výsledky experimentů po implementaci této metody, v závěru práce jsou výsledky diskutovány a je nastíněna další možná práce.cs
dc.description.abstractThis work focuses on liveness detection for the fingerprint recognition technology. The first part of this thesis describes biometrics, biometric systems, liveness detection and the method for liveness detection is proposed, which is based on spectroscopic characteristics of human skin. The second part describes and summarizes performed experiments. In the end, the results are discussed and further improvements are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekce živostics
dc.subjectotisk prstucs
dc.subjectbiometriecs
dc.subjectoptické vlastnostics
dc.subjectvlnová délkacs
dc.subjectliveness detectionen
dc.subjectfingerprinten
dc.subjectbiometricsen
dc.subjectoptical propertiesen
dc.subjectwavelengthen
dc.titleBiometrická detekce živosti pro technologii rozpoznávání otisků prstůcs
dc.title.alternativeBiometric Liveness Detection for the Fingerprint Recognition Technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:38cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88347en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:07:55en
sync.item.modts2021.11.12 22:05:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVáňa, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D Otázky u obhajoby: 1. V práci zmiňujete osazení existujícího senzoru externími LED, které řídíte deskou Arduino. K čemu konkrétně byl mikrokontrolér použit, když jsou diody řízeny pouze potenciometrem a vypínačem (schéma 5.3)?  2. Uvádíte, že jste byl limitován možností umístit pouze 2 externí LED do senzoru. Opravdu nelze umístit LED více? Například na čelní nebo zadní část snímacího prostoru? 3. Vyzkoušel jste i poloprůhledné falzifikáty, nalepené na živém prstu? Pokud ano, s jakými výsledky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record