Show simple item record

Query Language for Biological Databases

dc.contributor.advisorMartínek, Tomášcs
dc.contributor.authorBahurek, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:10:10Z
dc.date.available2020-06-23T09:10:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBAHUREK, T. Dotazovací jazyk pro databáze biologických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88548cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52322
dc.description.abstractS rapidně stoupajícím množstvím biologických dat stoupá i důležitost biologických databází. U těchto databází je nezbytné objevování znalostí (nalezení spojitostí, které nebyli známé v čase vkládání dat). K získávání znalostí z biologických databází je nutná konstrukce složitých SQL dotazů, což vyžaduje pokročilou znalost SQL a použitého databázového sché- matu. Biologové většinou tyto znalosti nemají, proto je potřeba nástroje, který by poskytl intuitivnějšího rozhrání pro tyto databáze. Tato práce navrhuje ChQL, intuitivní dotazovací jazyk pro databázi biologických dat Chado. ChQL umožňuje biologům poskládat dotaz za použití pojmů, které dobře znají bez nutnosti znát SQL nebo použité schéma. Tato práce implementuje aplikaci pro dotazování databáze Chado pomocí ChQL. Webové rozhrání provede uživatele procesem zostavení věty jazyka ChQL. Aplikace přeloží tuto větu do SQL dotazu, odešle jej do databáze Chado a zobrazí vrácená data v tabulce. Výsledky jsou vyhodnoceny testováním dotazů na reálných datech.cs
dc.description.abstractWith rising amount of biological data, biological databases are becoming more important each day. Knowledge discovery (identification of connections that were unknown at the time of data entry) is an essential aspect of these databases. To gain knowledge from these databases one has to construct complicated SQL queries, which requires advanced knowledge of SQL language and used database schema. Biologists usually don't have this knowledge, which creates need for tool, that would offer more intuitive interface for querying biological databases. This work proposes ChQL, an intuitive query language for biological database Chado. ChQL allows biologists to assemble query using terms they are familiar without knowledge of SQL language or Chado database schema. This work implements application for querying Chado database using ChQL. Web interface guides user through process of assembling sentence in ChQL. Application translates this sentence to SQL query, sends it to Chado database and displays returned data in table. Results are evaluated by testing queries on real data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDotazovací jazykcs
dc.subjectDatabáze biologických datcs
dc.subjectChadocs
dc.subjectGene ontologycs
dc.subjectSequence Ontologycs
dc.subjectVaadincs
dc.subjectQuery Languageen
dc.subjectBiological Databaseen
dc.subjectChadoen
dc.subjectGene ontologyen
dc.subjectSequence Ontologyen
dc.subjectVaadinen
dc.titleDotazovací jazyk pro databáze biologických datcs
dc.title.alternativeQuery Language for Biological Databasesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:54cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88548en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:02:51en
sync.item.modts2021.11.23 00:00:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVogel, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. William Steingartner, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Plánujete Váš realizačný výstup sprístupniť a otestovať v cieľovej komunite biológov?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record