Show simple item record

Mapping the Motion of People by a Stationary Camera

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorBartl, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:10:10Z
dc.date.available2020-06-23T09:10:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBARTL, V. Mapování pohybu osob stacionární kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88424cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52326
dc.description.abstractCílem této práce je získat informace o pohybu osob ve scéně ze záznamu ze stacionární kamery. Byl navržen postup, jak detekovat výjimečné události ve scéně. Výjimečné události mohou být rychle se pohybující osoby nebo osoby pohybující se jinde, než všichni ostatní ve scéně. Pro sledování pohybu osob byly použity a testovány dva algoritmy - Optical flow a CAMSHIFT. Analýza výsledných pohybů je prováděna sledováním průběhu pohybu a jeho porovnáním s ostatními pohyby ve scéně. Výsledkem analýzy jsou detekované výjimečné pohyby ve videu. Rovněž jsou označený oblasti, kde se ve scéně vyskytuje pohyb, oblasti kde je pohyb nejčastější a je provedena analýza směrů pohybů. Hlavním výsledkem jsou extrahované části videa, kde nastal výjimečný pohyb.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to obtain information on the motion of people in a scene from the record of the stationary camera. The procedure to detect exceptional events in the scene was designed. Exceptional events can be fast-moving persons, or persons moving in di erent places than everyone else in the scene. To trace the motion of persons, two algorithms were applied and tested - Optical flow and CAMSHIFT. The analysis of the resulting motions is performed by monitoring the progress of motion, and its comparison with the other motions in the scene. The analysis result is represented by detected exceptional motions that can be found in the video. The areas where the motion occurs in the scene, and where the motion is the most common are also described together with the motion direction analysis. The exceptional motion parts extracted from the video represent the main result of the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekce osobcs
dc.subjectdetekce pohybucs
dc.subjectsledování objektucs
dc.subjectanalýza pohybucs
dc.subjectdetekce výjimečných událostícs
dc.subjectpeople detectionen
dc.subjectmotion detectionen
dc.subjectobject trackingen
dc.subjecttrajectory analysisen
dc.subjectanomaly events detectionen
dc.titleMapování pohybu osob stacionární kameroucs
dc.title.alternativeMapping the Motion of People by a Stationary Cameraen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:30cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88424en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:02:51en
sync.item.modts2021.11.23 00:02:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZemčík, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V popisu "anomálních trajektorií" v kapitole 3.3.4 používáte vzdálenost trajektorií jako indikátor "anomality". Nezvažoval jste využití HMM? Nezvažoval jste testování aplikace na nějaké vhodné "stadardní" datové sadě, kde by výsledky byly srovnatelné s publikovanými?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record