Show simple item record

Software Testing Organization and Methods

dc.contributor.advisorKreslíková, Jitkacs
dc.contributor.authorKajan, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:06:35Z
dc.date.available2018-10-21T17:06:35Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKAJAN, M. Metody a organizace testování software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88525cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52331
dc.description.abstractTato práce přednáší návrh na zlepšení organizace a metodik testování za pomoci studia nejrůznějších přístupů a následné aplikace v reálném prostředí firmy Siemens CZ. V první části práce rozebírá vývojové modely z hlediska segmentu testování a v části následující se zaměřuje speciálně na metodiky agilního testování a vývoje jako celku včetně použitelných metrik pro evaluaci jednotlivých aspektů software vystupujícího z fáze testování. V třetí části práce seznamuje čtenáře se způsobem fungování organizace ve firmě Siemens a analýzou reálného projektu hodnotí pozitiva i nedostatky testovacího procesu a jeho řízení. Praktická část této práce spočívá v návrhu a implementaci zásuvného modulu pro prostředí JIRA. Nástroj dokáže přehlednou a interaktivní formou v dlouhodobém měřítku pojmenovat a vyčíslit status projektových fází agilního vývoje a testování, přičemž výstupem jsou jasně definované problémy, které lze pak snadněji ošetřit a argumentovat další postup.cs
dc.description.abstractThis document's objective is to propose a set of methods for improvement of the organization and methodology of software testing and subsequent application of those in a real environment of the Siemens CZ company. The first part discusses the development models in terms of testing segment and the following section focuses specifically on the methodology of agile testing and development as a whole, including applicable metrics for evaluating various aspects of software exiting the testing phase. The third major section lets the reader get acquainted with the Siemens organization and methods of their software testing and by analyzing real-world project it assesses the strengths and weaknesses of the particular testing process and its management. The practical part of this thesis lies in the design and implementation of a plug-in for the JIRA environment. This tool is able to identify and quantify the long term status of the project phases of agile development and testing in a clear and interactive way, while the outputs are represented by clearly defined problems that can be more easily treated, as one can argue further progress.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttestování softwarucs
dc.subjectmetodika vývojecs
dc.subjectvývojový modelcs
dc.subjectvývoj řízený testovánímcs
dc.subjectADDcs
dc.subjectagilní metodikacs
dc.subjectScrumcs
dc.subjectJIRAcs
dc.subjectJenkinscs
dc.subjectautomatizace testovánícs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectsoftware testingen
dc.subjectdevelopment methodologyen
dc.subjectdevelopment modelen
dc.subjectdriven development testingen
dc.subjectADDen
dc.subjectAgileen
dc.subjectScrumen
dc.subjectJIRAen
dc.subjectJenkinsen
dc.subjecttesting automationen
dc.subjectprocess controlen
dc.titleMetody a organizace testování softwarecs
dc.title.alternativeSoftware Testing Organization and Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:53cs
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88525en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:50en
sync.item.modts2021.11.08 12:53:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Dušancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D Otázky u obhajoby: Jelikož je vaše implementace velice strohá, proč jste ji neobohatil o to, co sám navrhujete v závěru práce? Jak se počítá spojitost mezi "Task" a "Story"? Na grafu 5 na straně 34 to nevypadá jako prostý rozdíl. Zdrojový kód 9 (str. 55) obsahuje spoustu komentovaných řádků, jak tomu máme rozumět?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record