Show simple item record

Grammar Systems Applied to Parsing

dc.contributor.advisorMeduna, Alexandrcs
dc.contributor.authorMartiško, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:17:11Z
dc.date.available2019-05-17T07:17:11Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMARTIŠKO, J. Gramatické systémy aplikované v syntaktické analýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52339
dc.description.abstractTato práce se zabývá předevąím různými variantami gramatických systémů. Gramatické systémy kombinují relativní jednoduchost bezkontextových gramatik s generativní silou komplexnějąích gramatik. V rámci práce jsou popsány dva základní typy: PC gramatické systémy a CD gramatické systémy. Mimo to, je v rámci této práce zaveden i systém nový, který vychází z CD gramatických systémů. Na základě tohoto nového systému je také zavedena nová metoda syntaktické analýzy. Takto navrľený analyzátor pak sestává z více menąích syntaktických analyzátorů, které pracují jak metodou zdola nahoru tak i shora dolů.cs
dc.description.abstractThis paper deals with different variants of grammar systems. Grammar systems combine the simplicity of Context Free Grammars with the generative power of more complex gammars. There are two main variants of grammar systems described in this paper: PC grammar systems and CD grammar systems. New type of grammar system, which is a modification of the CD grammar systems, is also described in the paper.  New method of parsing, based on this new grammar system is proposed in the paper. This new parser consists of several smaller parsers, which work in both top down and bottom up way.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCD gramatické systémycs
dc.subjectPC gramatické systémycs
dc.subjectFormální jazykycs
dc.subjectLL syntaktická analýzacs
dc.subjectLR syntaktická analýzacs
dc.subjectCD grammar systemsen
dc.subjectPC grammar systemsen
dc.subjectFormal languagesen
dc.subjectLL parsingen
dc.subjectLR parsingen
dc.titleGramatické systémy aplikované v syntaktické analýzecs
dc.title.alternativeGrammar Systems Applied to Parsingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:49cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:13:53en
sync.item.modts2021.11.12 20:15:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Dušancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. William Steingartner, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Šlo by váš koncept nějak výhodně využít v překladači běžně používaných programovacích jazyků? V návaznosti na předchozí otázku, jak byste řešil zpracování atributů a tvorbu abstraktního syntaktického stromu, případně jiného mezikódu, a zejména sémantickou analýzu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record