Show simple item record

Marketing Strategy Proposal

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorVančurová, Denisacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:23Z
dc.date.available2017-06-07cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVANČUROVÁ, D. Návrh marketingové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other48960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5237
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá implementací CRM systému do řízení firmy. Obsahuje analýzu současné situace, srovnání několika vybraných CRM systémů a navrhuje nejvhodnější produkt pro danou firmu. Cílem tohoto návrhu je zlepšit marketingové řízení ve firmě, posílit vztahy se stávajícími zákazníky a získat nové v rámci rozvíjejících se tržních segmentů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the CRM system implementation into the company management. It contains an analysis of the current situation, comparison of several selected CRM systems and proposes the best product for the company. The goal of this proposal is to improve marketing management in company and to strengthen relationships with present customers as well as to find new ones within expanding market segments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectprůmyslový trhcs
dc.subjectmarketing služebcs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectkomunikační mix.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectindustrial marketen
dc.subjectservices marketingen
dc.subjectCRMen
dc.subjectcommunication mix.en
dc.titleNávrh marketingové strategiecs
dc.title.alternativeMarketing Strategy Proposalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-07cs
dcterms.modified2012-06-11-14:46:36cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48960en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:08:57en
sync.item.modts2021.11.10 12:23:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMaliňák, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record