Show simple item record

Optimization of NetFlow Data Search Using nfdump

dc.contributor.advisorBartoš, Václavcs
dc.contributor.authorKubovič, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:41:22Z
dc.date.available2018-10-21T21:41:22Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKUBOVIČ, M. Optimalizace prohledávání NetFlow dat nástrojem nfdump [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88383cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52451
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá optimalizaci prohledávaní NetFlow dát nástrojem nfdump. Práce popisuje NetFlow protokol a nástroj nfdump a navrhuje řešení s využitím datové struktury Bloomův filtr. Cílem práce bylo optimalizovat ukládaní a zpracovaní dát tak, aby bylo možné prohledat obrovská množství sesbíraných dát a dostat výsledky v nejkratším čase. Výsledkem práce je optimalizovaný nástroj, který můžu správci síti použit při prohledáváni těchto dát a výrazně si tak zrychlit práci s monitorováním a analýzou sítě.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with optimization of NetFlow data search using the nfdump tool. This thesis describes NetFlow protocol and tool nfdump and proposes the solution using data structure Bloom filter. The main goal was to optimize data storage and processing in order to be able to search the huge amounts of collected data and get results very quickly. The outcome of this thesis is the optimized tool that network administrators can use to search these data and significantly accelerate monitoring and analyzing network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNetFlowcs
dc.subjectnfdumpcs
dc.subjectBlomův filtrcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmonitorováni sítěcs
dc.subjectNetFlowen
dc.subjectnfdumpen
dc.subjectBloom filteren
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectnetwork monitoringen
dc.titleOptimalizace prohledávání NetFlow dat nástrojem nfdumpcs
dc.title.alternativeOptimization of NetFlow Data Search Using nfdumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:29cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88383en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:04:58en
sync.item.modts2020.06.23 08:40:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽádník, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakou nevýhodu by mělo řešení, které ukládá Bloomův filtr do externího souboru? Je možné soubor rozšířený o Bloomův filtr načíst původním nfdump?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record