Show simple item record

Braille Reader on Mobile Device

dc.contributor.advisorSochor, Jakubcs
dc.contributor.authorKrušina, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:52:43Z
dc.date.available2019-06-14T10:52:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKRUŠINA, J. Čtečka Braillova písma na mobilním zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52498
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá detekcí a překladem Braillova písma ze snímků pořízených kamerou mobilního telefonu. Práce nejprve obsahuje popis možných řešení této problematiky a detaily ohledně jejich výsledků. Dále bude popsáno zvolené řešení, které bylo použito v této práci, a také bude blíže popsána jeho implementace na vybrané mobilní zařízení. V poslední části bude představen způsob testování aplikace a rozbor naměřených výsledků.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with detection and translation of Braille characters from images taken by a camera on a mobile phone. Firstly, different approaches of solution of this issue are mentioned, and their results are described. Secondly, the chosen method that deals with this problem is introduced, and implementation of this technique on a chosen mobile device is presented. Finally, evaluation of the algorithm is described and results are analyzed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBraillovo písmocs
dc.subjectčtečka Braillova písmacs
dc.subjectmobilní zařízenícs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectBraille Fonten
dc.subjectBraille Readeren
dc.subjectMobile Deviceen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectDetectionen
dc.subjectImage Processingen
dc.titleČtečka Braillova písma na mobilním zařízenícs
dc.title.alternativeBraille Reader on Mobile Deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:54cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:01:30en
sync.item.modts2020.06.23 10:13:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaršík, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Vyzkoušel jste, na kolik pomůže úspěšnosti detekce kvalitnější fotoaparát mobilního telefonu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record