Show simple item record

Design of new active filters, using signal flow graphs

dc.contributor.advisorVrba, Kamilcs
dc.contributor.authorJašek, Františekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:24Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:24Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationJAŠEK, F. Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32155cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5249
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), DO-CF (dvouvýstupový proudový sledovač), OTA (operační transkonduktanční zesilovač), BOTA (dvouvýstupový transkonduktanční zesilovač) a proudový prvek CFTA, definovány grafy signálových toků, které popisují jejich činnost. V další části práce je znázorněn postup při návrhu kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. Pro konkrétní návrh byl jako aktivní prvek zvolen v prvním případě dvouvýstupový proudový sledovač (DO-CF) a v druhém případě proudový prvek CFTA. Všechna navržená zapojení kmitočtových filtrů i jejich charakteristické rovnice jsou uvedena v této práci. Činnost vybraných zapojení byla podrobena analýze v simulačním programu PSpice. Jelikož aktivní prvky, se kterými byl prováděn návrh filtru v reálné podobě neexistují, byl použit k simulaci prvek UCC (univerzální proudový konvejor), který je pro ověření funkce obvodu dostačující. Simulace byla provedena ve frekvenční oblasti 10 Hz až 10 MHz.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis describes the design of the frequency filters by the help of the graph of the signal flows. There are defined by modern components like GVC (Generalized Voltage Conveyor), GCC (Generalized Current Conveyor), CF (Current Follower), DO-CF (Dual-Output Current Follower), OTA (Operational Transconductance Amplifier), BOTA (Ballanced Operational Transconductance Amplifier) and CFTA (Current Follower Transconductance Amplifier), the graphs of the signal flows, which describe their activity in the thesis. In the other part of the thesis is illustrated the procedure of the design of the frequency filters by the help of the graphs of the signal flows. For the concrete design was selected in the first case as the active component double output current follower and in the second case the CFTA. There are noted all designed circuits of the frequency filters also their characteristic equations in this thesis. The activity of the selected circuits was remitted to the analysis in the simulation program called PSpice. Because the active components, with which was engaged in the design of the filter which doesn’t exist in the real form, that is why the UCC, which is sufficing for attestation of the function of the circuit, was used for the simulation. The simulation was implemented in the frequency range 10 Hz to 10 MHz.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAktivní kmitočtový filtrcs
dc.subjectdolní propustcs
dc.subjecthorní propustcs
dc.subjectpásmová propustcs
dc.subjectpásmová zádržcs
dc.subjectnapěťový módcs
dc.subjectproudový módcs
dc.subjectsmíšený módcs
dc.subjectproudový konvejorcs
dc.subjectnapěťový konvejorcs
dc.subjectproudový sledovačcs
dc.subjectgraf signálových toků.cs
dc.subjectActive frequency filteren
dc.subjectlow passen
dc.subjecthigh passen
dc.subjectband passen
dc.subjectband stopen
dc.subjectautonomous circuiten
dc.subjectvoltage modeen
dc.subjectcurrent modeen
dc.subjecthybrid modeen
dc.subjectcurrent conveyoren
dc.subjectcoltage conveyoren
dc.subjectcurrent followeren
dc.subjectsignal flow graph.en
dc.titleNávrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových tokůcs
dc.title.alternativeDesign of new active filters, using signal flow graphsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:35cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32155en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:28:26en
sync.item.modts2020.04.01 03:06:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubánek, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) Ing. Ladislav Káňa (člen)cs
but.defenceProč není dané zapojení vhodné pro zapojení filtru? Lze řešit přenosovou funkci ještě jinou metodou než pomocí grafu signálových toků?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record