Název: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013

Sestavili: Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno
Vyšlo: leden 2013
Vydání: první
ISBN: 978-80-214-4675-5
Texty neprošly odbornou ani jazykovou úpravou, za původnost a správnost příspěvků odpovídají autoři.

Recent Submissions

View more