Now showing items 1-20 of 48

 • Daňové intervencie na trhu s nehnuteľnosťami 

  Bób, Juraj; Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  This article surveys possibilities of determining the value of building land as base for property taxes, done by municipalities. It is shown that reform is needed. Application of ad valorem taxation could be fairer. In ...
 • Fotogrametria ako efektívny nástroj na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

  Sojková, Veronika; Nič, Milan; Fraštia, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Digital era brought to the discipline photogrammetry significant changes. In the past, only specialized and expensive equipment both on imaging and image processing could be used for metrical purposes and the operator had ...
 • Znalecké zjišťování v případech neoprávněného lovu zvěře 

  Chrbját, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek pojednává o zjišťování skutečností u případů neoprávněného lovu zvěře, tedy pytláctví. Základními otázkami jsou definice neoprávněného lovu zvěře, určení postupu při zjišťování základních skutečností a stanovení ...
 • Aplikace obrazových dat na příkladech znaleckých posudků z oboru forenzní ekotechniky: les a dřeviny a dalších projektů zabývajících se ohodnocením trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem tohoto příspěvku je porovnání využití leteckých snímků v dosavadní praxi soudních znalců v oboru Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) s možnostmi, které nabízí současné technologie zpracování obrazových dat. ...
 • Představení projektu E_VECTOORC 

  Machan, Jaroslav; Nedoma, Pavel; Plíhal, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu E-VECTOORC financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Projekt je zaměřen na řízení ...
 • Brzdění jízdních souprav 

  Andrej, Haring (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav v kritických jízdních situacích a jejich vliv na vznik a průběh kolizního děje. V rámci tematického zaměření příspěvku budou popsány vzájemné možnosti konfigurací brzdových ...
 • Metody a technické prostředky pro nácvik správného způsobu jízdy 

  Král, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Statistiky dopravních nehod naznačují, že jejich hlavní příčina je nesprávný způsob jízdy. Riskantní řízení, zejména nerespektování bezpečné vzdálenosti za vozidlem, patří mezi nejčastější příčiny nehod řidičů. Nehody do ...
 • Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly 

  Zemánek, Lukáš; Prnka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, související s nehodami způsobenými nedodržením ...
 • Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků 

  Schejbal, Jan; Kuře, Arnošt; Motl, Jakub; Škoda, Jan; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými ...
 • Zkouška střetu vlaku s autobusem 

  Zębala, Jakub; Ciępka, Piotr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V pojednání jsou prezentovány výsledky zkoušky střetu železniční soupravy tvořené motorovou lokomotivou SM 42-611 se sněhovým pluhem typu 411S s autobusem Jelcz M11. Prezentované výsledky zahrnují: střetovou rychlost ...
 • Aktuální problematika špatného stavu pneumatik v evropě 

  von Glasner, Egon-Christian (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Following items will be discussed: 1. The demands of the European Union to cancel all prescriptions of tyres for road vehicles and their consequences 2. Not suitable tyre characteristics and their negative influence on the ...
 • Vyhodnotenie crashtestov ústavu súdneho inžinierstva žilinskej univerzity zamerané na EES 

  Kohút, Pavol; Kasanický, Gustáv (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity vykonal v priebehu roku 2012 sériu crashtesov 5 vozidiel zameraných na vyhodnotenie deformačnej práce vozidla, resp. EES vozidla pri náraze vozidla na pevnú, nedeformovateľnú ...
 • Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejícich změn v dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, ...
 • Hodnocení kompatibility poškození kolizních objektů metodou překrytí snímků 

  Rábek, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Jedním z typických znaleckých úkolů je nepochybně posouzení slučitelnosti deformací objektů, které měly údajně kolidovat. V současnosti je zejména v Německu tamními znalci pro tento účel hojně využívána metoda překrytí ...
 • Digitální tachografy ve znalecké praxi 

  Zeman, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zavedení digitálního tachografu sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
 • Automobilové černé skříňky – problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost 

  Lenková, Alžběta; Schmidt, Drahomír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Na českém i světovém trhu roste množství záznamových zařízení, které se dají nazvat černými skříňkami pro nezávislou instalaci do osobních či nákladních automobilů. Kromě základní dynamiky sledují polohu automobilu pomocí ...
 • Oceňování vojenských motorových vozidel 

  Mazánková, Martina; Zvonek, Dalibor; Píša, Václav; Fleischmann, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá oceňováním motorových vozidel. Vojenská vozidla a jejich oceňování vykazují některé zvláštnosti ve srovnání s běžnými motorovými vozidly. Oceňování motorových vozidel je řešeno Znaleckým standardem č. ...
 • Porovnání výpočtu EES dle lineární a reálné deformační charakteristiky 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek poukazuje na odlišnosti mezi výpočtem EES dle lineární a dle reálné deformační charakteristiky. Reálná deformační charakteristika je získána vyhodnocením a zpracováním dat z čelní nárazové zkoušky. Porovnán je výpočet ...
 • Škoda na vozidle a pojistné plnění 

  Tylšar, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Praktické poznatky z aplikace některých základních principů Znaleckého standardu 1/2005 při stanovení výše pojistného plnění za škody na motorových vozidlech.
 • Vysušování zdiva, sterilizace biotických činitelů pomocí mikrovlnné technologie 

  Sobotka, Jindřich; Jiroušek, Zdeněk; Šuhajda, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Mikrovlny jsou elektromagnetickým vlněním o frekvenci od 300 MHz do 300 GHz, což odpovídá vlnovým délkám od 1 m do 1mm. Pro průmyslovou aplikaci je povoleno více frekvencí, nás ale zajímá především frekvence 2 450 MHz o ...