Now showing items 1-20 of 48

 • Aktuální problematika špatného stavu pneumatik v evropě 

  von Glasner, Egon-Christian (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Following items will be discussed: 1. The demands of the European Union to cancel all prescriptions of tyres for road vehicles and their consequences 2. Not suitable tyre characteristics and their negative influence on the ...
 • Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejícich změn v dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, ...
 • Analýza chladnutí motoru 

  Schmidt, Drahomír; Rozlivka, Tomáš; Frydrýn, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tento článek se zabývá informacemi o dopravních nehodách. Zvláště se zaměřuje na fingované dopravní nehody a pojistné podvody a představuje metodu měření chladnutí motoru jako způsob k odhalování této trestné činnosti.
 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně 

  Novotný, Miloslav; Šuhajda, Karel; Sobotka, Jindřich; Petříček, Tomáš; Gintar, Jan; Plachý, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně ...
 • Analýza vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá analýzou vybraných soudních rozhodnutí v oblasti krajinného rázu a jeho právními aspekty. Zvýšená pozornost je věnována judikátům Nejvyššího správního soudu, které významně ovlivňují aplikaci práva. ...
 • Aplikace obrazových dat na příkladech znaleckých posudků z oboru forenzní ekotechniky: les a dřeviny a dalších projektů zabývajících se ohodnocením trvalých porostů 

  Introvičová, Sabina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem tohoto příspěvku je porovnání využití leteckých snímků v dosavadní praxi soudních znalců v oboru Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld) s možnostmi, které nabízí současné technologie zpracování obrazových dat. ...
 • Architektura, budova, prostředí a jejich interakce v závislosti na optimální požadavky na budovy 

  Adámek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Nákladově optimální úroveň požadavků budov je jedním z důležitých hodnotících faktorů budov. Odborný článek zkoumá aplikaci již známých principů nízkoenergetického stavění ve vztahu energetické náročnosti budovy z hlediska ...
 • Automobilové černé skříňky – problematika získávání a vyhodnocení dat pro znaleckou činnost 

  Lenková, Alžběta; Schmidt, Drahomír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Na českém i světovém trhu roste množství záznamových zařízení, které se dají nazvat černými skříňkami pro nezávislou instalaci do osobních či nákladních automobilů. Kromě základní dynamiky sledují polohu automobilu pomocí ...
 • Brzdění jízdních souprav 

  Andrej, Haring (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tématem příspěvku je brzdění jízdních souprav v kritických jízdních situacích a jejich vliv na vznik a průběh kolizního děje. V rámci tematického zaměření příspěvku budou popsány vzájemné možnosti konfigurací brzdových ...
 • Daňové intervencie na trhu s nehnuteľnosťami 

  Bób, Juraj; Nič, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  This article surveys possibilities of determining the value of building land as base for property taxes, done by municipalities. It is shown that reform is needed. Application of ad valorem taxation could be fairer. In ...
 • Digitální tachografy ve znalecké praxi 

  Zeman, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zavedení digitálního tachografu sebou přineslo mnoho změn ve srovnání s doposud používaným analogovým tachografem. Legislativa řešící tuto problematiku je značně rozsáhlá a často novelizována. Stále se vyskytuje hrozba ...
 • Dopad novely zákona o veřejných zakázkách na stavební zakázky 

  Krejza, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné ...
 • Dopravní nehody na ÚSL – případy z praxe 

  Ďatko, Miroslav; Zelený, Michal; Sedlák, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Autoři prezentují dva případy z praxe z poslední doby. V první kazuistice je popisován konflikt s agresivním řidičem, při kterém došlo po zastavení vozidel k poranění jednoho z řidičů a poškození jeho vozidla. Druhá ...
 • Důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitostí 

  Hanák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá důsledky novely zákona o vyvlastnění pro znaleckou činnost a oceňování nemovitosti. Jedná se o aktuální téma, neboť novela (zákon č. 405/2012 Sb.) nabývá účinnosti 1. února 2013 a přináší několik zásadních ...
 • Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek seznamuje s problematikou forenzní environmentalistiky, historií a jejím současným vývojem ve světě i v České republice. Hlavním cílem této vědní disciplíny je snaha o propojení vědy o životním prostředí a práva, ...
 • Fotogrametria ako efektívny nástroj na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby 

  Sojková, Veronika; Nič, Milan; Fraštia, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Digital era brought to the discipline photogrammetry significant changes. In the past, only specialized and expensive equipment both on imaging and image processing could be used for metrical purposes and the operator had ...
 • Georadar – jeden z možných neinvazivních způsobů ohodnocování rostlin 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Cílem tohoto příspěvku je seznámit s možností využití georadaru „GPR“ v soudně znalecké praxi pro ohodnocování rostlin. Touto neinvazní metodou můžeme zkoumat a ohodnotit kořenový systém a kmeny stromových jedinců. Výsledky ...
 • Hodnocení kompatibility poškození kolizních objektů metodou překrytí snímků 

  Rábek, Vlastimil (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Jedním z typických znaleckých úkolů je nepochybně posouzení slučitelnosti deformací objektů, které měly údajně kolidovat. V současnosti je zejména v Německu tamními znalci pro tento účel hojně využívána metoda překrytí ...
 • Inženýrství z pohledu dneška 

  Janíček, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. Realizace inženýrských činností je podporována ...