Show simple item record

Light reflective attributes of selected materials

dc.contributor.authorSchejbal, Jan
dc.contributor.authorKuře, Arnošt
dc.contributor.authorMotl, Jakub
dc.contributor.authorŠkoda, Jan
dc.contributor.authorBelák, Michal
dc.contributor.authorBradáč, Albert
dc.contributor.authorBilík, Martin
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:27Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:27Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 210-221. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52599
dc.description.abstractČlánek je souhrnem dílčí části projektu specifického výzkumu, prováděného na ÚSI VUT v Brně za účelem ověření světelných vlastností vybraných reflexních a fluorescenčních materiálů a jejich porovnání s vlastnostmi, získanými u běžných oděvních materiálů na českém trhu. Článek shrnuje výsledky laboratorních měření vybraných světelných vlastností na sérii vzorků, zahrnující reflexní materiály používané v oděvním průmyslu, na výstražných oděvech, na různých propagačních předmětech a současně nejpoužívanější materiály a barvy pro svrchní oděvy. V rámci laboratorního měření bylo provedeno, mimo jiného, měření difuzní a zrcadlové složky odraženého světla, která je důležitá pro viditelnost těchto prvků. V návaznosti na toto měření budou následně provedena praktická měření za různých světelných podmínek. Snahou výzkumu je ukázat zásadní rozdíl ve viditelnosti běžného oděvu chodce za snížené viditelnosti v porovnání s oděvem, opatřeným reflexními materiály a nalézt závislost mezi laboratorními výsledky a skutečným subjektivním vnímáním těchto povrchů za reálného provozu. Výsledkem projektu po jeho dokončení by mělo být zejména doporučení pro výběr a umisťování reflexních prvků na chodce, pohybující se za snížené viditelnosti po vozovce, a to jak z hlediska barvy a velikosti, tak z hlediska umístění pro jeho co nejlepší viditelnost.cs
dc.description.abstractThe article is a summary of the partial specific research project, conducted at the IFE BUT in order to verify properties of selected light reflective and fluorescent materials and their properties compared with those obtained with conventional clothing materials on the Czech market. This article summarizes the results of laboratory measurements of selected attributes of light on a series of samples, including reflective materials used in the clothing industry, warning garments for various promotional articles, while the most commonly used materials and colors for outerwear. The laboratory measurements were carried out, among other things, measurement of diffuse and specular components, which is important for the visibility of these elements. Following this measurement will be carried out practical measurements under different lighting conditions. The aim of the research is to show the fundamental difference in visibility casual dress walkers in poor visibility compared to clothing, fitted with reflective materials. The result of the project after its completion, it should be recommendations for the selection and placement of reflective elements for pedestrians, moving in poor visibility over the road, both in terms of color and size, and in terms of the location to the best possible visibility.en
dc.formattextcs
dc.format.extent210-221cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectreflexní prvekcs
dc.subjectretroreflektivitacs
dc.subjectchodeccs
dc.subjectoblečenícs
dc.subjectviditelnostcs
dc.subjectretroreflectivityen
dc.subjecthigh visibilityen
dc.subjectpedestrianen
dc.subjectclothesen
dc.subjectviditelnosten
dc.titleSvětelné vlastnosti vybraných reflexních prvkůcs
dc.title.alternativeLight reflective attributes of selected materialsen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record