Show simple item record

Controling the dust exhaust of smeltery for recyclation of aluminum waste

dc.contributor.advisorTrnka, Vladislavcs
dc.contributor.authorJakubský, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:08Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:08Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJAKUBSKÝ, O. Řízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other23583cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/525
dc.description.abstractPráce se zabývá řízením a vizualizací technologie odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpadu. V první části práce se analyzují různé způsoby automatického řízení. Na základě analýzy je navržena konfigurace řídicího systému, algoritmus řízení, komunikační rozhraní a senzory signalizace, měření a regulace. Druhá část se zabývá problematikou vizualizace a vzdálené správy řídicího systému. Na základě výběru softwaru pro vizualizaci je navržen a realizován systém, který zajišťuje vizualizaci technologie, archivaci měřených provozních hodnot, událostí a poruch.cs
dc.description.abstractThe work deals with controlling and visualizing technology of dust exhaust of smeltery for recyclation of aluminum waste. In the first part of the work are analyzed the different ways of automatic control. Based on the analysis is proposed control system configuration, algorithm of control, communication interfaces and sensors of alarm, measurement and regulation. The second part deals with visualization and remote administration of control system. On the basis of selection for the visualization software is designed and implemented a system that provides visualization of technology, the archiving of measured operating values, events and errors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘídicí systémcs
dc.subjectprogramovatelný logický automatcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectvzdálená správacs
dc.subjectodprášenícs
dc.subjectarchivacecs
dc.subjectControl systemen
dc.subjectprogrammable logic controlleren
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectremote administrationen
dc.subjectdust exhausten
dc.subjectdata archivingen
dc.titleŘízení odprášení tavicích pecí na recyklaci hliníkového odpaducs
dc.title.alternativeControling the dust exhaust of smeltery for recyclation of aluminum wasteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:31cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23583en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:16:04en
sync.item.modts2020.03.31 09:51:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeNadrchal, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Jaká teplota se používá v pecích? Jak dlouho trvalo odladění vašeho programu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record