Show simple item record

Expert survey in cases of illegal hunt

dc.contributor.authorChrbját, Filip
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:29Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:29Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 472-478. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52628
dc.description.abstractPříspěvek pojednává o zjišťování skutečností u případů neoprávněného lovu zvěře, tedy pytláctví. Základními otázkami jsou definice neoprávněného lovu zvěře, určení postupu při zjišťování základních skutečností a stanovení výše škody na zvěři. Pro stanovení postupu při znaleckém zjišťování se vycházelo z obecných zásad soudního inženýrství (Bradáč 1999), platných právních předpisů a metodik oceňování zvěře (Feuereisel 2000; Novák 2003; Chrbját 2012). Problematika postupu u znaleckého zjišťování u případů neoprávněného lovu zvěře není v České republice zpracovaná a ucelená. Tento příspěvek je součástí autorovy disertační práce s názvem „Návrh metodiky pro oceňování živé a usmrcené zvěře“.cs
dc.description.abstractThe work is assessing cases of illegal hunts of game in expert activities. The basic questions are definition of illegal hunting, the procedure for determining the identifications of the facts and determining of amount of damage. The source for determining of expert procedure were the general principles of Forensic Engineering (Bradac 1999), valid legislation and game valuation methods (Feuereisel 2000, Novak 2003, Chrbjat 2012). The procedure for expert detection in cases of illegal hunting in the Czech Republic is not processed and integrated. This article is component of author’s dissertation thesis entitles “Design methodology for the valuation of live and killed game”.en
dc.formattextcs
dc.format.extent472-478cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectZnalecké zjišťovánícs
dc.subjectoceňování živé a usmrcené zvěřecs
dc.subjectoprávněný lovcs
dc.subjecthodnota zvěřecs
dc.subjectExpert surveyen
dc.subjectvaluation of live and killed gameen
dc.subjectillegal huntingen
dc.subjectgameen
dc.subjectvalue of gameen
dc.titleZnalecké zjišťování v případech neoprávněného lovu zvěřecs
dc.title.alternativeExpert survey in cases of illegal hunten
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record