Show simple item record

Possibilities of evaluation and comparison of data obtained from control and comparison plots (CCP) in relation to damages caused by game to forest

dc.contributor.authorŠafránek, Zbyněk
dc.contributor.authorMatala, Juho
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:29Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:29Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 494-505. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52631
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocování a interpretace dat, která jsou získávána a shromažďována z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP). Povinnost zaznamenávání údajů v mladých lesních porostech dle kontrolních a srovnávacích ploch je dána zákonem č. 289/1995 Sb. resp. vyhláškou MZE č. 101/1996 Sb. Tyto plochy má povinoost zřizovat každý vlastník lesa o výměře nad 50 ha. Systém zkusných ploch je složen ze dvou čtvercových ploch o stranách 5 metrů, z nichž jedna je oplocena a druhá nikoliv. V současné době probíhá pouze každoroční sběr dat, ale tyto data už nejsou dále vyhodnocována. Tento příspěvek poukazuje na možnosti vyhodnocování takto získaných dat na příkladu finského národního parku Pisavaara.cs
dc.description.abstractThe article deals with the possibilities of evaluation and interpretation of data on game damages in forests which is obtained and collected from control and comparison plots (CCP). Obligation to record the data in young forest stands on the base of control and comparison plots is directed by Act No. 289/1995 Coll., respectively Ministry of Agriculture Decree No. 101/1996 Sb. Each forest owner who has more than 50 hectars of forest has obligation to establish control and comparison plots. System of these plots is composed of two square areas with sides of 5 meters, one of them is fenced, the second is not fenced. At present there is only annual gathering of data, but this data are not further evaluated. This article shows the possibilities of evaluation of this data by the example from the fencing experiment of Finnish Forest Research Institute in the strictly protected natural reserve Pisavaara, Northern Finland.en
dc.formattextcs
dc.format.extent494-505cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.subjectKontrolní a srovnávací plochycs
dc.subjectoplocené plochycs
dc.subjectokuscs
dc.subjectohryzcs
dc.subjectškody zvěřícs
dc.subjectControl and comparison plotsen
dc.subjectfenced plotsen
dc.subjectbrowsingen
dc.subjectpeelingen
dc.subjectgame damagesen
dc.titleMožnosti vyhodnocování a porovnávání dat získaných z kontrolních a srovnávacích ploch (KSP) ve vztahu ke škodám působeným zvěří na lesní porostycs
dc.title.alternativePossibilities of evaluation and comparison of data obtained from control and comparison plots (CCP) in relation to damages caused by game to foresten
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record