Show simple item record

Automatic Construction of Checking Circuits Based on Finite Automata

dc.contributor.advisorKaštil, Janen
dc.contributor.authorMatušová, Lucieen
dc.date.accessioned2018-10-21T17:05:47Z
dc.date.available2018-10-21T17:05:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMATUŠOVÁ, L. Automatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79939cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52633
dc.description.abstractCílem této práce bylo studium aktivního učení automatů, navržení a implementace softwarové architektury pro automatickou konstrukci hlídacího obvodu dané jednotky implementované v FPGA a ověření funkčnosti hlídacího obvodu pomocí injekce poruch. Hlídací obvod, tzv. online checker, má za úkol zabezpečovat danou jednotku proti poruchám. Checker je konstruován z modelu odvozeného pomocí aktivního učení automatů, které probíhá na základě komunikace se simulátorem. Pro implementaci učícího prostředí byla použita knihovna LearnLib, která poskytuje algoritmy aktivního učení automatů a jejich optimalizace. Byla navržena a implementována experimentální platforma umožňující řízenou injekci poruch do designu v FPGA, která slouží k otestování checkeru. Výsledky experimentů ukazují, že při použití checkeru a rekonfigurace je možné snížit chybovost designu o více než 98%.en
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to study active automata learning, to design and implement a software architecture for the automatic construction of a checking circuit for a given unit implemented in FPGA, and to verify the functionality of the checking circuit by fault injection. The checking circuit, denoted as an online checker, introduces fault tolerance aspects to the unit. The checker is constructed from a model inferred by active automata learning, which is based on communication with a simulator. To implement the learning environment, LearnLib library has been employed. It provides active automata learning algorithms and their optimizations. An experimental platform enabling controlled fault injection into a design in FPGA was designed and implemented. The platform was used to test the capabilities of the obtained checker. The experimental results show that the error rate is reduced by more than 98% if the checker and reconfiguration is used.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthlídací obvoden
dc.subjectonline checkeren
dc.subjectaktivní učení automatůen
dc.subjectMealyho automaten
dc.subjectSEU injekceen
dc.subjectchecking circuitcs
dc.subjectonline checkercs
dc.subjectactive automata learningcs
dc.subjectMealy Machinecs
dc.subjectSEU injectioncs
dc.titleAutomatická konstrukce hlídacích obvodů založených na konečných automatechen
dc.title.alternativeAutomatic Construction of Checking Circuits Based on Finite Automatacs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:46cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79939en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:46en
sync.item.modts2021.11.08 12:45:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeStrnadel, Josefen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Na str. 12 uvádíte "... hard errors (a broken wire), ...". Jaký je rozdíl mezi "hard error" a "fault" ? Co znamená "mq" ve 3. odstavci zdola na str. 18 a s tím související vektor "<mq...>" umístěný tamtéž? Lze se jen domnívat, že "mq" souvisí s pojmem "membership query". Jaký dopad na vlastnosti (např. doba učení) a výstupy učení (např. nároky na prostředky FPGA či schopnost hlídacího obvodu detekovat chybu) očekáváte v případě učení na obvodech řádově složitějších než "PEU slave" ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record