Recent Submissions

 • Informační systém pro evidenci pracujících cizinců 

  Hanuš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou vývoje Informačního systému na míru pro cílového zákazníka. Cílem softwaru je zefektivnit práci v oblasti evidence zahraničních pracujících cizinců na území ČR pro zaměstnance personální ...
 • Implementace programových prostředků pro mobilní zařízení 

  Zoufalý, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podrobnější analýzou a návrhem implementace systému pro práci s datovými terminály Motorola MC1000. Ty budou použity jako prostředek pro získání informací ze vzdáleného pracoviště. Data jsou z ...
 • Inteligentní systém pro generování a analýzu obchodních doporučení na finančních trzích 

  Martinský, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá predikciou a problematikou vývoja cien na finančných trhoch. Popisuje automatické obchodné systémy založené na technickej analýze a diskutuje možnosti použitia softcomputingu pri konštrukcií ...
 • DMA řadič a ovladač síťové karty pro platformu COMBO2 

  Kaštovský, Petr
  V rámci výzkumné aktivity Liberouter společnosti CESNET je vyvíjena rodina COMBO karet určená pro akceleraci zpracování síťového provozu. Tyto karty disponují programovatelným hradlovým polem firmy Xilinx. Aby bylo možné ...
 • Implementace komunikačního middleware v prostředí Java ME 

  Martinák, Jan
  V prostředí téměř každého podniku existuje softwarová podpora pro podporu obchodních procesů. S narůstajícím počtem těchto aplikaci roste i potřeba integrovat je tak, aby vzniklo komplexní prostředí, které funguje efektivně ...
 • Integrace Business Inteligence nástrojů do IS 

  Novák, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou integrace prostředků Business Intelligence do informačních systémů. V prvních kapitolách jsou představeny oblasti Business Intelligence, datových skladů, OLAP analýzy a získávání ...
 • Nástroj pro snazší zabezpečení počítačů s OS Linux 

  Barabas, Maroš
  Účelem práce je příblížit čtenáři nové přístupy při zjištování a odstraňování zranitelností v oblasti počítačové bezpečnosti a navrhnout nový systém na zlepšení bezpečnosti v počítačích s operačním systémem Linux. Tento ...
 • Snadná instalace a konfigurace informačního systému pro správu projektů 

  Hoskovec, Dušan
  Tato diplomová práce pojednává o vývoji nástroje pro snadné vytvoření domácích stránek, které slouží ke správě projektu. Práce je členěna do čtyř klíčových kapitol. První kapitola se zabývá studiem technologií, které se ...
 • Program pro automatické generování křížovek 

  Skalický, Ivo
  Práce se zabývá návrhem algoritmu pro automatické generování švédských křížovek a záležitostmi s touto problematikou spojenými. Vedle základních pojmů a informací o křížovkách je v práci provedena analýza velikosti stavového ...
 • Klient pro zobrazování OLAP kostek 

  Zahradník, Jan
  Práce se zabývá tvorbou analytického nástroje pro podporu manažerského rozhodování. Cílem bylo vytvořit reportovací systém, který by umožnil jednoduchou orientaci v klíčových ukazatelích pro firemního zákazníka. Jako ...
 • Návrh a implementace modelů efektů v simulačním systému OneSAF Testbed Baseline 

  Hubeňák, Marian
  Tato práce se zabývá oborem modelování a simulace, v němž popisuje základní charakteristiky a rozdělení tohoto oboru. Větší část je poté věnována modelování a simulaci ve vojenství, kde uvádím základní přínos pro vojenství, ...
 • Evoluční predikce časových řad 

  Křivánek, Jan
  Náplní předkládané práce je sumarizace znalostí v oblasti teorie časových řad, jejich analýzy a aplikace na finančních trzích. Dále práce podává přehled evolučních algoritmů, jejich klasifikaci a použití. Jádrem práce je ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Kundrát, Miloš
  Generátor vědeckých webových portálů. Celistvý projekt, jehož součástí je tato diplomová práce, se skládá z uživatelského prostředí GUI, komunikace procesů, komunikace programu s uživatelem a ze skriptu pro automatické ...
 • Informační systém laboratoře inteligentních systémů 

  Kundrát, Miloš
  Informační systém laboratoře inteligentních systémů. Cílem diplomové práce je online rezervační a evidenční informační systém majetku laboratoře Ústavu inteligentních systému fakulty informačních technologií (UIS FIT). ...
 • 3D Autoškola 

  Pernica, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem simulátoru 3D autoškoly. V práci je shrnut základní popis některých dostupných simulátorů a možnosti jejich využití. Na základě podrobné studie dostupných simulátorů je navržen nový ...
 • Detekce pohybu ruky pro ovládání aplikací 

  Blaho, Juraj
  Účelem této diplomové práce je návrh a implementace nového počítačového rozhraní založeného na detekci a sledování ruky v obrazu z jedné kamery. Vytvořené rozhraní nemá žádné speciální požadavky na hardware a je použitelné ...
 • Deferred Shading 

  Starý, Petr
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace výukového programu pro demonstraci techniky deferred shading a jejich možností. Intuitivní a interaktivní formou se snaží vysvětlit principy osvětlování a stínování pouze ...
 • Formuláře Adobe v systému SAP 

  Hás, Martin
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium možností vývoje aplikací v programovacím jazyce ABAP v ekonomickém informačním systému mySAP. Dále byly studovány možnosti integrace SAP s Adobe PDF formuláři a možnosti integrace ...
 • Vývoj webových komponent AJAX v prostředí ExtJS 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementaci správce rozložení stránky pro webové uživatelské rozhraní složené z komponent. Součástí řešení je i nový formát XML pro konfiguraci správce rozložení a sestavení stránky a nové ...
 • Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU 

  Pospíchal, Petr
  Tento text představuje diplomovou práci se zaměřením na akceleraci Genetických algoritmů s použitím grafických čipů. První část popisuje Genetické algoritmy a s ním související populaci, chromozom, křížení, mutaci a selekci. ...

View more