Now showing items 21-40 of 159

 • Zobrazení kulečníku pomocí distribuovaného sledování paprsku 

  Krivda, Marian
  Práce se zabýva studiem metody realistického zobrazení scény prostrednictvím distribuovaného sledování paprsku. Tato metoda simuluje různé vizuální efekty a tím generuje dvourozměrné obrázky s vysokou mírou realističnosti. ...
 • Předpovídání struktury proteinů 

  Tuček, Jaroslav
  Práce popisuje prostorovou strukturu molekul bílkovin a databází uchovávajících representace této struktury, či její hierarchické klasifikace. Je poskytnut přehled současných metod výpočetní predikce struktury bílkovin, ...
 • T-Mobile MDA II v Linuxu 

  Michl, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá mobilním digitálním asistentem T-Mobile MDA II v operačním systému Linux. První část práce je zaměřena na identifikaci zařízení a specifikaci parametrů MDA II. Druhá část popisuje výběr GNU ...
 • Vizualizace rozsáhlých modelů 

  Mokroš, Petr
  Práce je zaměřena na zobrazování rozsáhlých modelů, především modelů terénů ve vysokém rozlišení. Zabývá se návrhem a implementací aplikace, která by umožňovala dělení rozsáhlých modelů terénů na menší části a teoretický ...
 • Návrh síťových aplikací na platformě NetCOPE 

  Hank, Andrej
  Monitorování a zaručení bezpečnosti vysoko-propustných sítí s rychlostmi od 1 do 100 Gb/s si vyžaduje hardwarovou akceleraci. Platforma NetCOPE pro rychlý vývoj síťových aplikací využívá akceleraci hardwarovou kartou s ...
 • Řídicí systém pro testování linuxových aplikací 

  Beneš, Eduard
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadiaceho systému pre testovanie linuxových aplikácií. Práca poukazuje na dôležitosť testovania software a jeho kvality pomocou automatizovaných softwarových nástrojov. Red Hat Test ...
 • Metody klasifikace www stránek 

  Svoboda, Pavel
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostudovat podstatné části klasifikačních metod. Práce obsahuje klíčové klasifikační metody, vysvětluje princip získávání znalostí z databází, pojem datový sklad a třídu CSSBox. ...
 • Modelování realistické postavy 

  Palguta, Miloš
  Tento dokument pojednáva o vypracovaní diplomovej práce, ktorá sa venuje problematike modelovania realistickej ľudskej postavy. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s procesom tvorby 3D postavy. Obsahuje rýchle oboznámenie ...
 • Aplikace pro odhalování plagiátů 

  Šalplachta, Pavel
  Tato práce se zabývá programovacími jazyky C a C++, různými způsoby zápisu jejich konstrukcí a vývojem aplikace, která rozpozná velmi podobné programy napsané v těchto programovacích jazycích. Aplikace je určena pro kontrolu ...
 • Lze to říci jinak aneb automatické hledání parafrází 

  Otrusina, Lubomír
  Automatické získávání parafrází je důležitou úlohou v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Uplatnění nalezne v systémech provádějících odpovídání na otázky, získávání informací nebo shrnutí dokumentů. Tato práce má za ...
 • Paralelizace sledování paprsku 

  Čižek, Martin
  Sledování paprsku je rozšířenou metodou realistického zobrazování počítačových scén. Její hlavní nevýhodou je časová náročnost na výpočet obrázku, proto se často paralelizuje. Tato práce se věnuje popisu sledování paprsku ...
 • Moderní metody řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic 

  Valenta, Václav
  Práce si klade za cíl přiblížit možnosti pro řešení parciálních diferenciálních rovnic a jejich převodu na rozsáhlé soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. Důraz se klade na metodu Taylorovy řady, která používá k výpočtu ...
 • Technika ALPS v kartézském genetickém programování 

  Stanovský, Peter
  Úvodem práce přináší stručný přehled problematiky softcomputingu a řešení NP-úplných problémů. Zejména se věnuje evolučním algoritmům a jejich základním typům. V další části je zpracována studie na kartézské genetické ...
 • Pokročilý editor 3D scény 

  Bišof, Martin
  Tato práce popisuje důležité etapy při vývoji aplikace na editaci 3D scény. Jde o nástroj, který umožňuje vizualizaci objektů a modelování grafu scény. Úvod dokumentu je věnován teoretickému rozboru, který se zabývá nejprve ...
 • Knihovna pro zpracování dokumentů OpenXML 

  Belica, Peter
  Práce popisuje typ dokumentů Office Open XML, pro které se rovněž používá označení OpenXML. Jsou vysvětleny základní vlastnosti těchto dokumentů a jejich struktura. Dále jsou přiblíženy i další technologie DOM a XHTML ...
 • Dolování asociačních pravidel z datových skladů 

  Hlavička, Ladislav
  Tato práce se zabývá dolováním asociačních pravidel z datových skladů. V první části bude čtenář obeznámen s pojmy získávání znalostí z databází a dolování dat. Další část práce se zabývá problematikou datových skladů. ...
 • Navigační systémy v geografických průzkumných akcích 

  Pop, Pavel
  Cílem projektu je návrh a implementace navigačního systému pro geografické průzkumné akce. Systém musí být schopen pracovat globálně a řešit více typů navigačních úloh v návaznosti na dopravní prostředek, pomocí něhož je ...
 • Nástroj pro sestavení vlastní distribuce Fedora 

  Blažek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací sady nástrojů pro sestavení a instalaci RPM balíčků ze zdrojových SRPM balíčků v distribuci Fedora. Nástroje umožňují modifikaci voleb kompilátoru a maker, která jsou expandována ...
 • 3D video browser 

  Míchal, Vít
  Cílem tohoto projektu je navrhnout a vytvořit aplikaci pro vizualizaci vzájemně propojených video dat. Vizualizace probíhá ve 3D prostoru a snaží se využít jeho výhody (např. vnímání hloubky). V tomto dokumentu je obsaženo ...
 • Tvorba modelu (jeskyní) pomocí stereokamery 

  Haša, Jiří
  Tato práce pojednává o problematice stereoskopického vidění, strojového vidění a rekonstrukce trojrozměrné scény ze stereo snímků. Text se nejprve zaobírá vytvořením matematického základu, ze kterého odvozuje postupy a ...