Now showing items 41-60 of 159

 • Programování s přístupem Design by Contract na platformě .NET 

  Bohačiak, Ondrej
  Cílem této práce je představit programovací přístup Design by Contract (DbC), jeho principy a způsoby implementace v různých prostředích. V úvodě projektu je diskutovaná motivace k vzniku tohoto přístupu a vysvětlená ...
 • Vizuální editor elektrických schemat 

  Kadák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi modelování elektrických obvodů a metodami řešení takových modelů. Zaměřuje se na analýzu dnešních systémů, aby jejich rysy mohly být dále použity v návrhu vlastního grafického editoru.
 • Dynamicky rekonfigurovatelný web 

  Preuss, Radek
  Tato práce pojednává o možnostech tvorby dynamicky konfigurovatelných webových aplikací. Porovnává metody dynamických webových technologií, grafických uživatelských rozhraní a principů šablonování. V dalších částech popisuje ...
 • Návrh zobecněného LCD řadiče 

  Hornung, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem řízení a činnosti LCD displejů. Jsou zde popsány různé typy LCD displejů a způsob jejich ovládání, a také obecný popis bloků řadiče LCD displeje. Jejich implementace v jazyce VHDL a popis ...
 • Důvěra a reputace v distribuovaných systémech 

  Malačka, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat agentní systém, zabývající se obchodováním se sportovci. Na tento systém bude možné aplikovat principy důvěry a reputace. Implementace tohoto systému je realizována ...
 • Voice Activity Detection 

  Ent, Petr
  Práce pojednává o využití support vector machines v detekci řečové aktivity. V první části jsou zkoumány různé druhy příznaků, jejich extrakce a zpracování a je nalezena jejich optimální kombinace, která podává nejlepší ...
 • Modelování umělého života 

  Žák, Jakub
  Tato práce se zabývá simulací umělého života pomocí umělých BDI agentů. Pro účely práce je vytvořen virtuální svět, do kterého jsou agenti umístěni. V systému figuruje 5 různých druhů agentů. Agent otec, který systém řídí ...
 • Implementace algoritmu SVM v FPGA 

  Krontorád, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy pro trénování klasifikátoru SVM a jejich realizací v hradlovém poli FPGA. Jsou zde uvedeny základní informace o klasifikátoru, jeho trénování a uvedeny dva trénovací algoritmy. ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Kazík, Jiří
  V teoretické části se práce obecně zaměřuje na problematiku zobrazování objemových dat, vzájemně srovnává a hodnotí jednotlivé přístupy a čtenáři tak poskytuje dobrou základní orientaci v tematice. Podrobně jsou pak ...
 • Detekce poznávací značky v obraze 

  Vacek, Michal
  V první části se práce zabývá již známými metodami detekce značek. Jsou zde popsány metody využívající zpracování obrazu, AdaBoost, či detekci extrémních regionů. Následuje návrh a implementace vlastního přístupu k detekci ...
 • Prezentační software fyziky pro ZŠ a SŠ 

  Matoušek, Miroslav
  Tato práce se zabývá softwarem pro podporu výuky formou prezentování fyzikálních dějů. Konkrétně se jedná o kinematiku na úrovni základní a střední školy. Dále jsou popsány základy pedagogiky, didaktiky, modelování a ...
 • Systém pro podporu managementu rizik v IT projektech 

  Birkus, Kristián
  Táto diplomová práce se zabývá systémem pro podporu managementu rizik v IT projektech. Byla potřebná důkladná analýza problematiky projektového řízení a managementu rizik zaměřená na oblasti typické pro IT. Po důkladné ...
 • Rozpoznání kódu z kontrolního obrázku 

  Růžička, Miloslav
  Práce se zabývá problematikou rozpoznání kontrolního kódu v obrázku. Uvádí související oblasti ze zpracování obrazu, mezi které patří odstranění šumu, prahování, barevné modely, segmentace objektů a OCR. Práce dokumentuje ...
 • Vývoj aplikací pro Xbox 360 

  Kajan, Rudolf
  Diplomová práce se zabývá vývojem her na platformě Xbox 360 a vytvořením startovacího balíku pro tuto platformu. Po počátečním představení Xboxu 360 jako moderní a velmi výkonné herní konzoly představuje technologii XNA, ...
 • Vzdálené monitorování objektu 

  Šorčík, Ladislav
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat autonomní systém, který bude schopen vzdáleně monitorovat objekt a odesílat data přes rozhraní Ethernet. Konkrétně se bude jednat o monitorování teploty a stavu magnetického kontaktu. ...
 • Návrh a implementace nástroje pro hierarchickou grafickou specifikaci systémů pracujících v reálném čase 

  Gach, Marek
  Práce je zaměřena na návrh a implementaci univerzálního nástroje schopného graficky popsat systémy pracující s reálným časem. Tento nástroj dále umožňuje použít libovolný verifikační přístupu pro ověření výsledného modelu. ...
 • Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux 

  Šelepa, Jan
  Tato práce prezentuje základní vlastnosti a principy grafických uživatelských rozhraní. Dále ukazuje způsob, jakým se s gra fickým uživatelským rozhraním pracuje na operačním systému GNU/Linux a popisuje některé knihovny ...
 • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

  Adamík, Pavel
  Tato práce se zabývá metodikou řízení dynamických systémů v reálném čase. Obsahuje přehled základů teorie řízení a základy stavby regulátorů. Dále následuje přehled matematických základů při modelování systémů, mátematický ...
 • Vytvoření nových predikčních modulů v systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Havlíček, David
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření nového predikčního modulu pro již existující systém pro získávání znalostí z databází. První část práce se věnuje obecné problematice získávání znalostí, predikci a predikčním ...
 • 3D Autoškola 

  Pernica, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem simulátoru 3D autoškoly. V práci je shrnut základní popis některých dostupných simulátorů a možnosti jejich využití. Na základě podrobné studie dostupných simulátorů je navržen nový ...