• Prednasky.com - Systém jako modul 

  Peša, Jan
  Diplomová práce nejdříve seznamuje se službami serverů Prednasky.com a SuperLectures.com. Po analýze řešení popisuje návrh a vývoj nového specializovaného video přehrávače, který sdružuje funkce serveru SuperLectures.com ...
 • Systém pro podporu metrik v projektech vývoje softwaru 

  Remiáš, Richard
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre podporu metrík, ktorý bude reálne využiteľný pri vývoji softwarového produktu. Je popísaný postup návrhu metód merania a jej aplikácie. V práci sú popísané tri formy ...
 • Webová aplikace pro fulltextové vyhledávání nad PDF dokumenty 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá principem fulltextového vyhledávače, návrhem a implementací webové aplikace pro správu a fulltextové vyhledávání nad PDF dokumenty. Obsahuje také přehled a porovnání s aktuálně dostupnými ...
 • Verifikace metadat zvukových záznamů 

  Přerovský, Petr
  Práce se zabývá návrhem systému verifikace metadat zvukových záznamů v prostředí mobilních telefonů se systémem Android. Text práce je rozdělen do třech hlavních částí. První část práce je zaměřená spíše na teoretický ...
 • Nástroj na testování síťových aplikací 

  Hornický, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou testovania softvéru. Podrobnejšie popisuje rôzne druhy a spôsoby testovania, ako sú testovanie bielej skrinky, testovanie čiernej skrinky, jednotkové, integračné či regresné ...
 • Metody sumarizace textových dokumentů 

  Pokorný, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá jednodokumentovou sumarizací textových dat. Část práce je věnována přípravě dat, která je tvořena hlavně normalizací. Uvedeny jsou v ní některé algoritmy stemizace a obsahuje i popis lematizace. ...
 • Implementace CMM při posuzování kvality business procesů 

  Slobodník, Tomáš
  Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ...
 • Aplikace pro podporu geocachingu 

  Kuchta, Michal
  Práce se zabývá představením hry Geocaching, zejména z pohledu aplikace pro správu dat. Věnuje se studiu existujících aplikací, vyjmenovává jejich výhody a nevýhody. V druhé části práce jsou z tohoto studia formulovány ...
 • Modular Multiple Liquidity Source Price Streams Aggregator 

  Rozsnyó, Tomáš
  This MSc Thesis was performed during a study stay at the Hochschule Furtwangen University, Furtwangen, Germany. This Master Project provides a theoretical background for understanding financial market principles. It focuses ...
 • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

  Adamec, Jaroslav
  Práce se zabývá teoretickými východisky pro seznámení se s produktem, firmou, konkurencí a strategiemi. Srovnává hmotné a nehmotné produkty a zkoumá vlastnosti informačního zboží. Zabývá se zákonitostmi strategického řízení ...
 • Získávání frekventovaných vzorů z proudu dat 

  Dvořák, Michal
  Dolování frekventovaných vzorů z databází je již dobře prozkoumanou oblastí. Jak se však ukázalo, tyto algoritmy nejsou příliš vhodné pro zpracování proudu dat. Při dolování frekventovaných množin v proudu dat se musí ...
 • Výkonnostní testování webových aplikací 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá testováním softwaru, konkrétně výkonnostním testováním webových aplikací. V úvodních kapitolách je nastíněna problematika testování - od vysvětlení obecných pojmů testování a kvality softwaru, označení ...
 • Systém pro on-line analýzu podobnosti webových stránek 

  Wollný, Pavel
  Práce pojednává o návrhu systému pro on-line analýzu podobnosti webových stránek. Systém je sestaven ze serverové části, která je postavena na platformě Java EE a klientské části v podobě rozšíření webového prohlížeče. ...
 • Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích 

  Weiser, Michal
  Triplexní formy DNA mají vliv na některé základní buněčné funkce. Informace o jejich umístění v genomech a všech vlivech na funkce organismu přesto nejsou známy. Většina algoritmů pro hledání triplexů neuvažuje důležité ...
 • Řešení intenzity osvětlení scény metodou Mapování fotonů 

  Hübner, Lukáš
  Práce se zabývá výpočtem osvětlení scény. Na osvětlení scény je nahlíženo z pohledu fyzikální simulace intenzity osvětlení v návaznosti na metody používané v současné počítačové grafice. Praktickou částí je implementace ...
 • Použití OpenCl v AVG na platformě Windows 

  Bajcar, Martin
  Tato práce se zabývá praktickým využitím technologie OpenCL ve společnosti AVG. AVG vidí OpenCL jako jednu z možností, jak ulehčit zátěž procesoru a případně urychlit výpočet některých algoritmů. Velká část práce se zabývá ...
 • Framework pro dynamické vytváření informačního systému 

  Dziadzio, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou a definicí požadavků na framework podporující snadný a rychlý vývoj podnikových informačních systémů. Hlavním přínosem frameworku je zrychlení vývoje, snížení ceny a zkvalitnění produktu. Práce ...
 • Návrh a konstrukce podvozku vlastního robota 

  Janečka, Jan
  Diplomová práce se zabývá studií robotických podvozků a jejich vlastnostmi. V práci je dále kapitola zabývající se vybranými druhy senzorů. Pro tyto senzory je zjednodušeně naznačen jejich princip. Dále je zde popsán návrh ...
 • Akcelerace heuristických metod diskrétní optimalizace na GPU 

  Pecháček, Václav
  Práce se zabývá řešením diskrétních optimalizačních úloh. Zaměřuje se na zkrácení doby výpočtu s využitím heuristických metod a paralelismu. Teoretický základ tvoří kombinace algoritmů ant colony optimization (ACO) a ...
 • Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty 

  Ocelík, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a popisem dynamického reflektivního jazyka, založeného na prototypování. Nejprve jsou vysvětleny principy typické pro tuto skupinu jazyků a jsou stručně popsáni známí představitelé. Dále je krátce ...