Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuce místně závislých informací v mobilních aplikacích 

    Bátrla, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá získáváním multimediálních dat ze serveru v závislosti na poloze mobilního telefonu a vyfotografovaného dvojrozměrného grafického kódu. V práci jsou popsány platformy mobilních zařízení, ...