Now showing items 1-1 of 1

  • Regulační soustavy 

    Vala, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá tématikou regulačních obvodů. V úvodu jsou základy teorie řízení a regulace - projekt je rozdělen do dvou základních tematických celků. V teoretické části se definuje systém obecně, jsou zde ...