Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální osciloskop na platformě FITkit 

    Veškrna, Ondřej
    Práce se zabývá návrhem zařízení, které umožní sledovat průběh měřeného signálu na obrazovce počítače na principu digitálního osciloskopu. Řídicím prvkem zařízení je programovatelné hradlové pole osazené na platformě FITkit. ...
  • Regulační soustavy 

    Vala, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá tématikou regulačních obvodů. V úvodu jsou základy teorie řízení a regulace - projekt je rozdělen do dvou základních tematických celků. V teoretické části se definuje systém obecně, jsou zde ...