Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace obecného assembleru 

    Husár, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem obecného assembleru, který je součástí projektu Lissom. Naleznete zde popis architektur assemblerů, jejich obvyklých úkolů a zvláštní pozornost je pak věnována assembleru GNU as. ...