Now showing items 1-2 of 2

  • Databáze SkillMatrix 

    Vorel, Roman
    Tato diplomová práce pojednává o vytvoření databázového informačního systému k doškolování zaměstnanců a výpočtu bonusů a jeho napojení na stávající personální systémy v prostředí společnosti Honeywell. V projektu je ...
  • Reportingové služby software pro telemarketingová centra 

    Sušil, Martin
    Tato práce se zabývá rozšířením dříve implementovaného systému pro podporu práce telemarketingového centra. Stávající projekt byl rozšířen o prvky umožňující vytváření uživatelsky definovaných reportů. Pro serverovou část ...